Förlag DIKKO lanserar nya projekt, stödjer antirasism och språkrevitalisering

AI-generad bild

Förlag DIKKO startade 2022 som en spin-off från Magasin DIKKO. Förslagets syfte är att uppmuntra skrivande och att publicera litteratur som annars kanske inte når läsarna. Förlag DIKKO fokuserar bland annat på att återuppliva språket romani, med projekt som romanikortlek och göra en ”Silent book” med översättningar av olika varianter av romani. Andra böcker som ges ut är till exempel ”Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda” och ”Bilden av det finska”. Förlaget planerar också att publicera en antologi med kvinnors tankar.

Text: redaktionen
DIKKO finns på Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok och Instagram

Att revitalisera språket romani chib är en viktig del i vårt arbete på förlaget. Det gör att förlaget försöker ha minst ett projekt per år med det syftet. Förlaget har tidigare gett ut sagoboken Sagan om Valentin och i år jobbar vi med en Romanikortlek, två projekt som Kulturrådet stödjer. Förlaget har, i samarbete med RUNG, även gjort ett RomaniMemory:
att leka fram ett språk är ett bra sätt att lära sig, menar förlagets redaktion.

Till hösten kommer förlaget starta upp projektet Silent book – romani chib som kommer översättas till varieteterna, resanderomani, gurberti och arli. Det blir en bok som förlaget tror kommer:
bana väg för ett nytt sätt att lära sig romani chib och samtidigt stimulera barns fantasi i en allt mer digital värld. För utan fantasi så skulle vi människor inte vara någonting, och för barnen är fantasin helt grundläggande och går hand i hand med utvecklingen. Tekniken med Silent book kan även användas vid inlärning av andra språk.

Flertalet psykologer menar:
att läsa böcker stimulerar vår fantasi, kreativitet och empati. Fantasi och kreativitet stimuleras genom att vi tränar vår hjärna att tänka utanför ramarna när vi visualiserar handlingen och skapar mentala bilder. Empati, genom att vi utvecklar vår förmåga att förstå och relatera till andra människor när vi sätter oss in i karaktärernas perspektiv och upplever deras känslor.

Silent book har idag ingen medfinansiering och kommer därför kanske ta lite längre tid att producera då allt arbete med boken görs ideellt. Boken kommer att vara ett samarbete mellan DIKKO och föreningarna RUNG och Grif samt alla enskilda personer som arbetar med illustration, översättning, framtagning av sagan, layout, korrektur och så vidare.

1 juli släpper förlaget boken Bryt mönstret – En antirasistisk verktygslåda, en viktig bok i arbetet mot rasism som fått medfinansiering av Kulturrådet. Det här är en bok som förlaget kommer lägga ut som en gratis PDF-bok för att den ska kunna användas som studiematerial hos föreningar, studieförbund och skolor.

Förlaget kommer också under det här året att ge ut den nyskrivna boken Bilden av det finska – En essäsamling av Stellan Beckman. Bilden av det finska görs i ett samarbete mellan förlag- och magasinet DIKKO och RUNG och ideellt arbete.

Under hösten kommer förslaget att söka pengar för att ge ut en antologi där kvinnors röster och tankar ska höras.
Förlagets mål är att skapa och publicera böcker som vi anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten förutom de spel och böcker som har ett viktigt revitaliserande syfte, menar förlag DIKKO.

Kulturrådets hemsida skriver Kajsa Ravin, generaldirektör att:
För läsarna måste litteraturen både vara ett fönster och en spegel. Därför är mångfald i utgivningen så viktig. Men inget av detta vore möjligt utan författare som skriver och förlag som ger ut böckerna. Vi vet också att jämte folkbibliotek i barnets närhet är den fysiska bokhandeln viktig för försäljning av barn- och ungdomslitteratur. Men allra viktigast för ett barn eller en ung person är en läsande förebild.

Vill du vara med som privatperson eller företag och medfinansiera förlag DIKKOs böcker?
Du kan sätta in pengar via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046, märk gärna med gåva.
IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

Har du frågor eller vill ha kontakt med förlaget skriv till forlag@dikko.nu eller ring 076 844 51 61

Följ Förlag DIKKO Facebooksida så får du snabbt de senaste uppdateringarna.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS