Nyheter| Kungliga biblioteket tänker ta fram en läsapp för romani och samiska

Fotograf Istvan Borbas/KB

Är du resande/rom eller same och har du ett intresse av att vara med i denna förstudie kontakta Elisabet Rundqvist, Handläggare, Enheten Nationell bibliotekssamverkan/ National Coordination of Libraries
Telefon och mobil: 010-709 36 30
E-post: 
elisabet.rundqvist@kb.se

Elisabet Rundqvist, Emma Rende och Maria Andersson samarbetar kring förstudie för framtagandet av en läsapp för e-böcker för nationella minoritetsspråk. Emma är produktägare för appen, det vill säga, hon står för det strategiska och överordnade perspektivet. Elisabets roll är att främja samverkan med och inflytande från de nationella minoritetsgrupperna, se till att det finns personer som utvecklingsteamet kan ställa frågor till, knyta kontakter och så vidare. Sen finns Maria Andersson som är projektledare för projektet. Under förstudien kommer de att träffa så många de hinner och inriktning just nu är de det romska och samiska språken som är i fokus, de tre andra minoritetsspråken kommer senare.

Bakgrund till det vi gör just nu förklarar Elisabeth är att Kungliga biblioteket har något som kallas utvecklingslinjer:

som en del i Kungliga bibliotekets uppgift att främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet har Kungliga biblioteket valt att arbeta efter en modell som kallas nationella Statens kulturråd ska genomföra en satsning 2018–2020 för en stärkt biblioteksverksamhet i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Satsningen ska genomföras i samverkan med Kungliga biblioteket utifrån nationella strategiska överväganden och i dialog med andra berörda aktörer. Tanken är att dessa ska fånga upp behov eller områden som Kungliga biblioteket annars inte prioriterar i löpande verksamhet.

En av linjerna är ”nationella digitala bibliotekstjänster” fortsätter Elisabeth. Kungliga bibliotekets ledning har också beslutat att påbörja förstudie för en e-boks app för nationella minoritetsspråkens litteratur. Just nu är det en period av formerandet av projektet, alla personer som behövs för projektet är inte på plats, det finns vissa oklarheter om tidsplan, resurser och så vidare.  Prioriteringen är att börja med två språkgrupper, samiska språken och romani chib.

Bägge är utmanande på en rad sätt, och också olika, det är något vi eftersträvar, en spännvidd, menar Elisabet och i projektbeskrivningen står det att läsa att:
Syftet är att ta fram en tjänst i form av en app för smarttelefoner och läsplattor, som tillhandahåller e-böcker på de nationella minoritetsspråken. Målsättningen är att öka tillgängligheten till litteratur på dessa språk för att främja läsning och språkutveckling, samt att främja revitalisering av språken och öka tillgången till det egna kulturarvet.

Där står också att:

Tjänsten skall utformas på ett sådant sätt att det är lätt att söka, hitta och läsa litteratur på respektive språk. Eftersom de olika språken och kulturerna skiljer sig åt bör varje språk ha sitt eget anpassade gränssnitt.
Tjänsten kommer i första hand att tillgängliggöra litteratur i form av e-böcker. I första hand ska epub-format användas eftersom texten anpassar sig efter skärmens yta och det ofta finns möjlighet att påverka textstorlek och typsnitt. På sikt bör tjänsten kunna hantera fler materialtyper. Vilka de är, och vilken prioritet de har, kan utredas under projektet. 
Övrig kravbild måste utredas i förstudien. Det är mycket viktigt att tjänsten utvecklas i samråd med de nationella minoriteterna och urfolket Samerna.

Just nu kommer fyra orter få besök. Där kommer det hållas möten för att samla in tillräcklig information för förstudien. Har du ett intresse av att vara med tag kontakt med Elisabet (hennes kontaktuppgifter finns högst upp i artikel). De vill ha en bredd på deltagandet.

De orter som är planerade för besök är:
Göteborg 9-10 maj
Stockholm, maj, datumet spikas senare
Stockholm maj eller juni datumet spikas senare
Östersund 28-29 maj
Jokkmokk 18-19 juni

Här kan ni läsa mer om biblioteks strateginoch om reformpaket

Elisabet kommer att vara i Helsingborg 16-17 maj på konferens, och kan eventuellt lägga in en träff med någon intresserad.

Britt-Inger
britt-inger@dikko.nu