Förstärkt bidrag för minoritetsspråken

Wikipedia

Regeringen möjliggör nu ytterligare bidrag för att bevara och främja minoritetsspråken. Institutet för språk och folkminnen (Isof) får 3,2 miljoner kronor att fördela ut i bidrag till minoritetsorganisationer för att främja revitalisering av minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

– Regeringen kan skapa förutsättningar för främjande och bevarande av minoritetsspråken men vi vet att själva arbetet ofta sker med ideella krafter i de organisationer som på olika sätt företräder språken. Därför är det glädjande att vi har möjlighet att prioritera ytterligare förstärkning av det bidrag som finns för revitaliseringsinsatser, säger kulturminister Parisa Liljestrand. 

Isof har under 2022 redan fördelat nästan 10 miljoner kronor till civilsamhällesorganisationer för språkrevitalisering. Regeringen väljer nu att utöka satsningen så att Isof kan fördela ytterligare 3,2 miljoner kronor i bidrag till minoritetsorganisationer för att bevara och främja minoritetsspråken.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS