FORUMTRÄFF: Statens arbete mot rasism, HBTQI-fobi och hatbrott

Tisdag 6 september 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00 – Digitalt

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Denna forumträff handlar bland annat om jämställdhetsperspektiv på rasism, om unga hbtqi-personers levnadsvillkor och om hur det svenska ordförandeskapet i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) kan påverka arbetet mot antisemitism och antiziganism. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.

För vem?

Forumträffen vänder sig till dig som är anställd på en statlig myndighet.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 31 augusti. Forumträffen är kostnadsfri.

Vid frågor, vänligen mejla till samordning@levandehistoria.se

Program

08.45 – Tekniktest för deltagare

09.00 – Inledning

Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia.

09.20 – Vad innebär det svenska ordförandeskapet i IHRA för arbetet mot rasism?

Sverige är under 2022 ordförande i den mellanstatliga organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). IHRA arbetar för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen. Antisemitism och antiziganism är två ämnesområden som står på IHRA:s agenda.

Vad innebär det svenska ordförandeskapet? Vilka frågor prioriterar Sverige som ordförande? Hur kan IHRA bidra till kraftsamling i arbetet mot rasism i Sverige och världen?

Caroline Källner, tillförordnad överintendent vid Forum för levande historia, leder ett samtal med ambassadör Ann Bernes, ordförande för det svenska ordförandeskapet i IHRA.

09.40 – Paus

09.50 –  Ny kunskap om hbtqi-personers utsatthet för brott

Brottsförebyggande rådet ska komplettera den Nationella trygghetsundersökningen i syfte att inhämta uppgifter om hbtqi-personers utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet. Hur har arbetet gått och vilken ny kunskap kommer myndigheten nu kunna presentera? 

Anna Gavell Frenzel, utredare vid Brottsförebyggande rådet.

10.05 – Paus

10.10 – Ett jämställdhetsperspektiv på rasism

Spelar kön någon roll i arbetet mot rasism? Drabbas män och kvinnor av rasism på olika sätt?

Anna Adeniji är disputerad i genusvetetenskap, konsult och utbildare och arbetar med ämnesområdena genus och rasism. Anna är en av de utbildare som leder Forum för levande historias fortbildning Kan vi prata om rasism?, om rasism i historien och i dag för offentliganställda.

10.40 – Paus

10.50 – Erfarenhetsutbyte i grupp

Mikael Öhman Almén, projektledare vid Forum för levande historia leder ett erfarenhetsutbyte i grupper.

11.25 – Paus

11.30 –  Ny kunskap om unga hbtqi-personers levnadsvillkor

Rapporten Hon Hen Han publicerades 2010 och var då den mest omfattande studien av unga hbtq-personers levnadsvillkor i Sverige. Regeringen har sett behov av uppdaterad kunskap. Därför har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fått i uppdrag att genomföra en uppföljande kartläggning. Myndigheten ska också sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för så kallad ”omvändelseterapi”.

Under detta pass får du en översiktlig bild av undersökningens främsta resultat.

Vanessa Sevedag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

11.50 –  Avslut

12.00 – Slut

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS