Nya sanktioner mot bakgrund av det försämrade läget för mänskliga rättigheter på den illegalt annekterade Krimhalvön

Ryssland, Krim, g, Sevastopol

EU har idag antagit nya sanktioner mot bakgrund av det försämrade läget för mänskliga rättigheter på den illegalt annekterade Krimhalvön. Sex personer läggs till på listan över personer och enheter som beläggs med sanktioner för allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Källa: regeringen.se

– Situationen för mänskliga rättigheter på Krim har avsevärt förvärrats efter Rysslands illegala annektering 2014 och den fullskaliga invasionen 2022. Särskilt krimtatarerna befinner sig i en mycket utsatt situation. Sanktioner är ett viktigt verktyg i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och dagens beslut är ett bra exempel på hur Sverige utgör en motor i detta arbete, säger utrikesminister Tobias Billström.

Sanktionerna som antagits idag riktas mot den ryska säkerhetstjänsten och det ryskkontrollerade rättsväsendet på Krim och omfattar inreseförbud till EU och frysning av de listade personernas tillgångar. Personerna som beläggs med sanktioner är bland annat utredare, domare och åklagare som är ansvariga för politiserade rättegångar och tortyr mot representanter för etniska och religiösa minoritetsgrupper på Krim. Sverige har aktivt bidragit till dagens beslut genom att utarbeta förslag på nya sanktionslistningar.

Sedan Rysslands illegala annektering av Krim 2014 och den fullskaliga invasionen 2022 har flera människorättsorganisationer rapporterat om kränkningar och övergrepp av de mänskliga rättigheterna för krimtatarer på Krim. Godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden och tvångsförföljelse är exempel på kränkningar som fortsätter att drabba krimtatarer. Likaså inskränks krimtatarers yttrande- och mötesfrihet regelbundet och krimtatariska ledare utsätts ofta för husrannsakningar och politiskt motiverade åtal. Enligt den ukrainske ombudsmannen för mänskliga rättigheter är 180 personer från Krim politiska fångar på Krim och i Ryssland, varav 116 är krimtatarer.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS