Regeringen tillsätter utredning för att stärka judiskt liv i Sverige

pixabay

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska kartlägga hinder och möjligheter för judiskt liv i Sverige och ge förslag till nationell strategi för att stärka judiskt liv.

Ingen ska behöva tveka inför att leva ut sin identitet och berätta om den för andra. Vi måste säkra att judar kan och vågar leva ett judiskt liv, både nu och i framtiden, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Utredaren ska undersöka förutsättningarna för judiskt liv idag och presentera förslag för säkrad fortlevnad och utveckling. Fokus ska vara överföring av judisk kultur och jiddisch till yngre och framtida generationer. Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med den judiska minoriteten i Sverige och redovisas senast den 15 december 2023.

Utredaren ska bland annat:

• beskriva förutsättningarna för att leva ett judiskt liv i Sverige med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk,

• kartlägga huvudsakliga hinder och möjligheter för den judiska minoriteten att leva ett judiskt liv, föreslå åtgärder i syfte att stärka förutsättningarna för judiskt liv i Sverige,

• lämna förslag till en samlad strategi med syfte att säkra fortlevnad och utveckling av judiskt liv i Sverige, med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk och

• lämna förslag om hur strategin ska följas upp och vilken aktör som ska ansvara för uppföljningen.

Utredningen är en del av Sveriges åtaganden efter konferensen Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, hösten 2021.

Regeringen har presenterat flera satsningar för att värna rättigheterna för Sveriges alla fem nationella minoriteter, bland annat inom språk, kultur och inflytande. Hit hör en historisk satsning på minoritetspolitiken med en förstärkning om 90 miljoner kronor per år i tre år, såsom ett samlat handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS