GP svarar på DIKKOs kritik

Hans Petersson Hammer Foto GP

Hans Peterson Hammer, grävchef Göteborgs-Posten, har kontaktat DIKKO för att bemöta den kritik som framkommit i den ledare som Linda Lundqvists och Britt-Inger Hedström Lundqvist skrev den 2 april 2023. Upprinnelsen till DIKKOs kritik är den artikelserie som GP publicerat på temat “Mordet som splittrade ett folk” och som GP även fick priset “Guldspaden” för.

Om jag förstår Linda Lundqvists och Britt-Inger Hedström Lundqvists kritik mot Göteborgs-Posten rätt handlar det inte så mycket om innehållet i vår serie ”Mordet som splittrar ett folk”, utan mer om vinjetten och tajmingen i publiceringen. 

Jag är ansvarig för GP:s artikelserie och beredd på att svara på kritik mot vår journalistik. Men jag förväntar mig att andra medier hanterar oss på samma sätt som vi hanterar dem vi granskar. Släpper vi fram kritik mot någon så ger vi denne möjlighet att svara.

Att mordet på Nadja Blom rör upp känslor är rimligt. Det är också lätt att förstå kritiken om att historier som går nära offer kan upplevas som obehagliga. Men tragedier som denna blottlägger strukturer som tidigare inte varit tydliga. Det är därför som Dikko tidigare dragit samma slutsatser som vi och utgått från mordet i Göteborg som en möjlighet att diskutera makt- och hedersfrågor.

Man kan argumentera för att det är okej att göra det i medier som primärt vänder sig till romer, men att det ser helt annorlunda ut om andra gör de granskningarna. Men det är lika fel som att påstå att Dikko enbart är en röst för romer. Det är oerhört viktigt att Dikko finns och bidrar med perspektiv som majoritetssamhället är blint för. På samma sätt är den dag då svenska medier struntar i att bry sig om romska frågor en mörk dag.

Jag tror att de flesta förstår att vi med titeln inte avser att det finns en splittring bland romer i synen på om det är rätt eller fel att mörda mödrar. Splittring är heller inte självklart en dålig sak, inte när det som här handlar om huruvida det finns ett värde i bibehållande av hederskultur eller försvar av det hat som riktas mot dem som bryter mot kulturens normer.

Det är farligt att måla verkligheten svart eller vit.

Dikko skriver att det bakom ratten i bilen som dödade Nadja satt ”två vilsna pojkar”.
Det är ju sant. Men är det någon som tycker att verkligheten är så enkel? Har det ingen betydelse att människor runtomkring pojkarna underblåste och uttryckte ett våldsamt hat mot deras mamma?

Självklart är det så.
Jag hävdar också att det har betydelse att de vilsna pojkarna, likt sin mamma, aldrig fått en möjlighet till en normal skolgång. Att det ser ut så är ett gigantiskt missförhållande som borde engagera alla. Oavsett ursprung.

Hans Peterson Hammer, grävchef Göteborgs-Posten


Guldspaden som skottade skit över ett folk 


Redaktionen
redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS