Grattis Sebastian Casinge till Örnbergs hederspris för forskning om resandes anor

Resandefamilj på gården Skistad på 1920-talet. Foto: Johan Johansson/Bohusläns museum

Victor Örnbergs hederpris 2024 har i år tilldelats en forskare vars banbrytande studier har gett oss ny kunskap om resandefolkets bakgrund.

Källa: rotter.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Sebastian Casinge som belönas med Victor Örnbergs hederspris får det för sitt långvariga engagemang i forskning om resandes anor. Hans arbete, har bland annat bestått i viktig dna-forskning. Där har han bidragit till att bekräfta genealogiska upptäckter och därmed motbevisat många myter om resandes ursprung. I en artikel i Genome Biology and Evolution och genom sitt samarbete med spanska dna-forskare, har Sebastian Casinge idag nått en internationell nivå. Vilket gör honom till en mycket värdig mottagare av Victor Örnbergs hederspris 2024. Så grattis Sebastian Casinge till detta fina erkännande.

Sebastian Casinge har en blogg där han i samarbete med Hälsinglands museum publicerar Resandebilder.

Mer att läsa:

Sebastian Casinge: Historien om Resande eller Swedish Travellers
DNA – forskning: Svenska Resande och Romer har samma ursprung

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS