Grundutbildningen i minoritetslagstiftningen

Lyssna till kulturministern och de representanter från förvaltningsmyndigheter och nationella minoriteter som berättar varför det är viktigt att ta del av utbildningen.

Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget lanserar nu en digital webbutbildning ”Grundutbildning i minoritetslagstiftningen”. Representanter från förvaltningsmyndigheter och nationella minoriteter som berättar om syftet med utbildningen och betydelsen av att en sådan nu finns på plats. Se Youtubelänken nedan.

Genom webbutbildningen får du lära dig mer om vad lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär och hur den kan tillämpas i praktiken.

Ta del av hela Grundutbildningen i minoritetslagstiftningen.
Målet är att du efter genomförd utbildning ska ha kunskap om:

  • grundläggande delar av den nationella minoritetslagstiftningen
  • skillnaden mellan minoritetslagens allmänna bestämmelser och de särskilda rättigheterna
  • vilket ansvar som en förvaltningsmyndighet har inom minoritetslagstiftningen
  • Sveriges fem nationella minoriteter.

Bakom utbildningen står Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget. I uppdraget att följa upp hur minoritetspolitiken genomförs i landet har de senaste åren framkommit att tillräcklig kunskap om lagstiftningen saknas. Utbildningen är ett sätt att möta de behov som finns och sprida kunskap om minoritetslagen samt det ansvar som följer på kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Förhoppningen är att alla dessa tar sig tid att gå utbildningen. Men det stannar inte där – minst lika viktigt är att verksamheterna implementerar kunskapen i sitt arbete så att det sker en positiv förändring där så krävs. Utbildningen är ju ett sätt för oss att få till en förändring i det resultat vi ser i våra årliga uppföljningsrapporter. Framåt vill vi se en ökad kunskap om minoritetspolitiken och mer aktivt arbete för de nationella minoriteternas rättigheter, säger Ulla Perman, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och projektledare för utbildningen i minoritetspolitiken i ett pressmeddelande.

Under lanseringseventet som du kan se nedan medverkar:

  • Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
  • Anna Conzen, Länsstyrelsen
  • Anita Kitok, Sametinget
  • Christine Feuk, Sveriges kommuner och regioner
  • Representant för nationella minoriteterna

Samtalet leds av Mirelle Gyllenbäck, utvecklingsledare på Länsstyrelsen och en av dem som varit med och tagit fram utbildningen.

Innehållet är inte tillgängligt.
Vänligen tillåt cookies genom att klicka på ”Godkänn” i bannern

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

1 Trackback / Pingback

  1. Hur lever våra kommuner upp till minoritetslagstiftningen – Magasin DIKKO

Kommentarerna är stängda.