Guldmedalj för skapandet av Mångkulturellt centrum i Botkyrka

Leif Magnusson som byggt upp stiftelsen Mångkulturellt centrum i Botkyrka får Nordiska museets Hazeliusmedalj i guld 2023. Medaljen delades ut på museets högtidsdag den 24 oktober då museet fyllde 150 år.

Källa: Mångkulturellt centrum

”Leif Magnusson tilldelas Hazeliusmedaljen i guld för sitt synnerligen förtjänstfulla arbete under 35 år med att bygga upp och vidareutveckla en tvärvetenskaplig och folkbildande kunskapsinstitution, Mångkulturellt centrum, som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.” lyder motiveringen från Nordiska museet.

”Vi på centret är såklart oerhört glada för Leifs skull och stolta över att han och vår verksamhet prisas med guldmedalj”, säger MKCs nuvarande verksamhetschef Monica Pourshahidi.

”Leif Magnusson såg tillsammans med Botkyrkas politiker tidigt behovet av ett uppdaterat sätt att se på hembygd och kulturarv – och agerade. Med ett kärleksfullt men kritiskt öga till sin hemkommun har han bidragit till sammanhållning, inkludering och till att skapa nya kulturarv för framtiden.”.

Arbetet på Mångkulturellt centrum har genom Magnusson även inspirerat andra kultur- och kunskapsverksamheter i landet att tänka bredare. Det är verkligen guld värt!”, avslutar Pourshahidi.

Leif Magnusson var verksamhetschef på Mångkulturellt centrum – MKC (Stiftelsen Sveriges invandrarinstitut och museum) under åren 1987–2022.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS