Internationella modersmålsdagen 21 februari 2020

foto pixabay

Den 21 februari är det internationella modersmålsdagen. Dagen instiftades av Unesco 1999 för att främja språklig mångfald. Första året dagen firades är år 2000. Syftet med modersmålsdagen är att påminna och berätta för alla människor har rätt att tala och skriva sitt modersmål.

I Sverige finns ingen officiell språkstatistik, men uppskattar att det talas närmare 200 modersmål. Finska, samiska, meänkieli, romani och jiddisch har en särskild ställning som nationella minoritetsspråk. Även det svenska teckenspråket är ett modersmål som särskilt ska skyddas och främjas, på samma sätt som de nationella minoritetsspråken.

Att få möjlighet att utveckla sitt modersmål är ett grundläggande behov för varje människa. Den som berövas sitt modersmål får ett svårare liv. Läs mer om modersmålsdagen HÄR

Modersmål en politisk fråga

Framtiden för modersmålen i Sverige är en politisk fråga. Sverige har sedan 1 juli 2009 en särskild språklag. I lagen står också alla har rätt till ett språk. Det innebär rätten att lära sig, utveckla och använda svenska, sitt nationella minoritetsspråk eller svenskt teckenspråk samt rätten att utveckla och använda andra modersmål.

En del människor bland annat politiker tycker att modersmålsundervisningen är ett hinder för svenska språket och menar att det kan skapa utanförskap och segregation. De tycker inte att modersmålsundervisning inte behövs i skolan. Forskare håller inte med utan poängterar hur viktigt det är att eleverna lär sig sina modersmål. Språket är viktigt för identitet hos människor.

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lag (2018:1367).

Läs hela lagen HÄR

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS