Joakim Månsson Bengtsson ställer upp i kyrkovalet i Lund för att ge tak över huvudet till behövande

Fotograf Bernard Mikulic

Joakim Månsson Bengtsson träffar ibland de rumänska romer som sover utomhus i Lund. De frågar om kommunen kan hjälpa dem med tak över huvudet som tidigare.

Joakim svarade dem:

Tyvärr nej, politikerna vill inte.

Då frågade de om någon kyrka kan hjälpa dem som tidigare och Joakim svarade:

Tyvärr nej, inte vad jag vet.

Nu ställer Joakim upp i kyrkovalet och efter det vill han svara:

Ja självklart! på fråga 2 och efter kommunvalet 2022 vill jag svara Ja självklart! på fråga 1.
Lund ska bli bättre än så här. Vi har gjort det, så vi vet att det går. Om vi vill! Det är en av många anledningar till att jag kandiderar jag för Öppen Kyrka – En kyrka för alla i kyrkovalet och är engagerad i Feministiskt Initiativ Lund inför kommunvalet. Varje människa har mänskliga rättigheter, de ska inte kränkas oavsett medborgarskap. En hemlös ska ges tak över huvudet. En hungrig ska ges mat. En sjuk ska ges vård. Det är upp till oss priviligierade att se till så det blir så för alla

Joakim är kandidat och finns med i nomineringsgruppen i kyrkovalet som driver att Svenska Kyrkan ska ge tak över huvudet i mycket större utsträckning till romer som sover utomhus i Sverige. Joakim kandiderar för det ändamålet för nomineringsgruppen ”Öppen kyrka – en kyrka för alla”. Där prioriteras det diakonala arbetet där Svenska Kyrkan inte passivt kan titta på när medmänniskor sover under bar himmel och/eller går hungriga.

Det minsta kyrkan kan göra är att erbjuda tak över huvudet under kalla nätter men jag vill förstås gå längre än så. I Lund har Svenska Kyrkan haft ett härbärge innan under större delen av året, det ska vi ha igen, menar Joakim.

På valsedeln står han som ”Joakim Månsson” eftersom hans andra efternamn ”Bengtsson” missades av de som trycker valsedlarna. Så var observanta på det om ni ska rösta på Joakim,

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS