KB på Bokmäs­san 2024

DIKKO kollage

I år är KB medarrangör av Biblioteksscenen tillsammans med Kulturförvaltningen Västra Götalandsregionen (VGR) och Svensk biblioteksförening. Välkommen till Bokmässan och ett program späckat av dagsaktuella biblioteksfrågor! Datum: tors 26 sep. 2024 – sön 29 sep. 2024

Källa: kb.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Utöver programmet på biblioteksscenen och den samiska scenen hittar du företrädare för de digitala tjänsterna Libris och Bläddra i montern för Nationella bibliotekstjänster bredvid Biblioteksscenen.

På Bokmässans webb kan du se hela programmet och köpa biljetter!

Nedan är programpunkterna som KB arrangerar eller medverkar i.

Torsdag 26 september

Biblioteksscenen öppnar

Tid och plats: 09.15–09.30, Biblioteksscenen

Karin Grönvall, riksbibliotekarie på KB, Jan Alexandersson, styrelseordförande VGR, och Helene Öberg ordförande för Svenska biblioteksföreningen hälsar välkommen!

Pengar, projekt och pekpinnar – om statligt stöd till kommunala bibliotek

Tid och plats: 09.30–09.50, Biblioteksscenen

Slutrapporten för regeringsuppdraget Stärkta bibliotek lämnas in till kulturdepartementet den 1 oktober 2024. Det är slutpunkten på en stor satsning. Vad händer framöver? Ett samtal om strategiska frågor för folkbiblioteken med Oskar Laurin, enhetschef KB, Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef Kulturrådet och Cecilia Gärden, MTM:s biblioteksstrateg. Samtalet modereras av Jenny Lindberg, universitetslektor Högskolan i Borås.

Tillgänglighetslag påverkar bokbransch och bibliotek

Tid och plats: 10.00–10.45, Seminarieprogram, G4

Nya lagkrav på tillgänglighet för e-böcker och e-bokstjänster ritar om kartan för tillgänglig litteratur i Sverige. För bok- och förlagsbranschen innebär det helt nya tillgänglighetskrav att förhålla sig till. För biblioteken och Myndigheten för tillgängliga medier innebär det ändrade förutsättningar för både produktion och förmedling av tillgänglig läsning.

Mikaela Zabrodsky, VD Svenska Förläggareföreningen, Magnus Larsson, generaldirektör MTM och Karin Görnvall, riksbibliotekarie Kungliga Biblioteket, möts i ett samtal lett av Thord Eriksson, chefredaktör Biblioteksbladet.

Kan mer samarbete lösa bibliotekens tillgång till medier?

Tid och plats: 11.30–11.50, Biblioteksscenen

Idag är utbudet av medier som erbjuds via Sveriges bibliotek ojämlikt. Digitaliseringen i samhället har gett många fördelar, men även bidragit till utmaningar och ändrade förutsättningar. Kan samverkan bibliotek emellan vara en lösning? Vilka gemensamma frågor går det i så fall att samverka kring? I december 2024 slutredovisar Kungliga biblioteket (KB) ett regeringsuppdrag om hur formerna för samverkan mellan olika bibliotek kan stärkas.

Få en försmak av resultatet genom ett samtal lett av Riksbibliotekarie Karin Grönvall mellan Olof Berge Kleber, bibliotekschef, Biblioteken i Borås, Miriam Nauri, bibliotekschef, Karolinska institutets universitetsbibliotek och Anders Söderbäck, utredare, KB.

Den norska boklagen – något för Sverige?

Tid och plats: 12.00–12.20, Biblioteksscenen

I Norge infördes den 1 juli 2023 en boklag som påverkar branschen på olika sätt, bland annat med en karenstid för strömmade böcker i ett år. Nu diskuteras frågan livligt i Sverige bland annat för att det ses som en möjlighet att förbättra författarnas villkor. Men vad skulle en boklag ha för effekt på biblioteken och det läsfrämjande uppdraget? Hur skulle den fungera med hänsyn till tillgänglighetsdirektivet? Kan vi värna både författarnas villkor och se till att biblioteken kan tillhandahålla ett uppdaterat utbud utan en boklag? Riksbibliotekarie Karin Grönvall samtalar med Norsk biblioteksförenings generalsekreterare Ann Berit Hulthin under ledning av Karin Martinsson Stattin, Svensk biblioteksförening.

Tjänsten Svenska tidningar – en digital guldgruva

Tid och plats: 13.30–13.50, Biblioteksscenen

Den nya tjänsten Svenska tidningar innehåller digitala och sökbara versioner av tidningar från 1640-talet fram till idag. Materialet utgör en riktig guldgruva för att hitta spår från vårt gemensamma förflutna gällande allt från stora världshändelser till det riktigt vardagsnära. Men hur kan tjänsten användas på folk- och skolbibliotek?

Lovisa Karlsson Kjellin, KB, samtalar med Anna Nilsson, bibliotekarie på Karlstads stadsbibliotek, och Jonas Ahlberg, verksamhetsspecialist för tjänsten på KB.

Vad är nytt i nya Libris?

Tid och plats: 14.00–14.20, Biblioteksscenen

KB visar en första version av den nya söktjänsten för Libris. Vilka nya funktioner kommer finnas framöver? Och vad är egentligen fördelarna med att lämna MARC-formatet och gå över till länkande data? Utvecklingen av söktjänsten fortsätter med hjälp av värdefull input från användare och nya betaversioner kommer släppas allt eftersom.

Ett samtal mellan David Södergren Medin, Libriskoordinator, Henrik Ardesjö, utvecklingsledare och Tuija Drake, produktledare för Libris, KB.

Hur främjar vi litteratur på urfolks- och minoritetsspråk?

Tid och plats: 14.00–14.20, Scenen i montern för Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi

För att lära sig att läsa behöver man träna, men vad händer om det inte finns några böcker att tillgå på språket? Astrid Lindgren Memorial Award satte ljus på frågan i och med att årets pris gick till Indigenous Literacy Foundation (ILF) för deras arbete med att erbjuda barn bland Australiens urfolk tillgång till bra litteratur. Även i Sverige pågår många insatser för att främja minoritetsspråk. Bland annat har KB i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. KB har även tagit fram läsappen Bläddra, som är en resurs för den som vill läsa böcker på minoritetsspråk. Hur kan folk- och skolbibliotek ta hjälp av appen i sitt läsfrämjande arbete?

Anna Sunna, journalist, samtalar med Tobias Willstedt, handläggare på KB, och Nicola Robinson, Tictac Moore och Zoe Cassim från ILF, om läsfrämjande och tillgång till litteratur på minoritets-och urfolksspråk.

Hur främjar vi litteratur på urfolks- och minoritetsspråk?

Tid och plats: 17.00–17.20, Biblioteksscenen

För att lära sig att läsa behöver man träna, men vad händer om det inte finns några böcker att tillgå på språket? Astrid Lindgren Memorial Award satte ljus på frågan i och med att årets pris gick till Indigenous Literacy Foundation (ILF) för deras arbete med att erbjuda barn bland Australiens urfolk tillgång till bra litteratur. Även i Sverige pågår många insatser för att främja minoritetsspråk. Bland annat har KB i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. KB har även tagit fram läsappen Bläddra, som är en resurs för den som vill läsa böcker på minoritetsspråk. Hur kan folk- och skolbibliotek ta hjälp av appen i sitt läsfrämjande arbete?

Anna Sunna, journalist, samtalar med Tobias Willstedt, handläggare på KB, och Nicola Robinson, Tictac Moore och Zoe Cassim från ILF, om läsfrämjande och tillgång till litteratur på minoritets-och urfolksspråk.

Söndag 29 september

Sápmi på film och TV genom tiderna

Tid och plats: 10.30–11.00, Scen i montern för Tjállegoahte – Författarcentrum Sápmi

Hur har samer och samisk kultur skildrats på vita duken och i tv-rutan från 1900-talets början fram till idag? Antologin Sápmi på film och TV besvarar frågan genom att ta avstamp i Kungliga bibliotekets nya samling med samma namn. Bokens redaktörer diskuterar texterna, men också vad som bör uppmärksammas när nya samlingar skapas som berör samer.

Med Ragnhild Nilssson, fil.dr i Statsvetenskap, Mittuniversitetet, och Mats Rohdin, fil.dr i filmvetenskap, KB.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS