Kommunen lanserar symboler för nationella minoriteter och minoritetsspråk

Symbolerna lyfter fram de nationella minoriteternas flerdimensionella identiteter och språkliga varieteter (från vänster): judar/jiddisch, resande och romer/romani chib, samer/samiska, sverigefinnar (både finsk och sverigefinsk symbol)/finska, samt kväner, lantalaiset och tornedaIningar. llustration: Örnsköldsviks kommun

Torsdag 9 september är ”Nationella minoriteter” temat för dagen i Demokratistugan i Örnsköldsvik. Kommunen passar då på att lansera nya symboler som ska representera samtliga fem nationella minoriteter och där ingår flerdimensionella identiteter och språkliga varieteter. Syftet är ökad inkludering. 8 symboler för 5 nationella minoriteter.

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt respektive samiskt förvaltningsområde. Utöver det förstärkta skyddet för språken finska och samiska i förvaltningsområde arbetar Örnsköldsviks kommun med de rättigheter som grundskyddet ger samtliga nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med det följer att kommunen bland annat ska arbeta för att stärka samtliga nationella minoriteters språk, kultur och identitet.

För att synliggöra de nationella minoriteterna lokalt i Örnsköldsviks kommun, inklusive de nationella minoriteternas flerdimensionella identiteter och språkliga varieteter, har kommunen i dialog med de nationella minoriteterna tagit fram symboler som kommer att användas i kommunens verksamheter på olika sätt, till exempel i skyltning och annonsering av kommunala aktiviteter. Dialog har skett med nationella minoriteter, antingen lokalt om det varit möjligt alternativt nationellt med instanser som riksförbund eller liknande.

Vi hoppas att de nya symbolerna för de nationella minoriteterna skapar en ökad känsla av inkludering och ger en känsla av samhörighet där medborgarens identitetsbenämning överensstämmer med hur personen själv identifierar sig. För Örnsköldsviks kommun är det här ytterst en fråga om mänskliga rättigheter. Acceptans, tolerans och öppenhet är ledord i kommunens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Vi tillämpar ett inkluderande förhållningssätt så att flerdimensionella identitetsbenämningar, inklusive varieteter av nationella minoritetsspråk, stärks i ett gemensamt grepp med åtta symboler för fem nationella minoriteter, säger minoritetssamordnare Harriet Kuoppa.

De nya symbolerna för nationella minoriteter och minoritetsspråk i Örnsköldsviks kommun presenteras på torget i Örnsköldsvik under Demokrativeckans temadag för nationella minoriteter och minoritetsspråk, torsdag 9 september. Under dagen finns både kommunens minoritetssamordnare och kulturstrateg på plats i demokratistugan.

Fakta: De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, samt varieteter av dessa språk. De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar, och tornedalingar. Flera nationella minoriteter har idag flera namn på identiteten och de är: resande och romer med romani chib som nationellt minoritetsspråk samt tornedalingar, kväner och lantalaiset med meänkieli som nationellt minoritetsspråk.

Symbolerna lyfter fram de nationella minoriteternas flerdimensionella identiteter och språkliga varieteter (från vänster): judar/jiddisch, resande och romer/romani chib, samer/samiska, sverigefinnar (både finsk och sverigefinsk symbol)/finska, samt kväner, lantalaiset och tornedalingar/meänkieli.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS