SDs motion kan påverka minoritetspolitiken

Bild via TT

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att den formulering i regeringsformen som erkänner samerna som ett folk med rätt att behålla sin kultur ska tas bort.

Sverigedemokraterna vill ändra i grundlagen på ett sätt som skulle kunna förändra Samernas rättigheter. menar John Stauffer, chefsjurist vid Civil Rights Defenders. Men enligt SD är en sådan oroobefogad.

”Vi känner en oro för motionen”, säger John Stauffer till SR Sameradion

Motionen handlar om regeringsformen, som är en av fyra grundlagar. I inledningen av regeringsformen slås det fast att all makt utgår från folket. Sverigedemokraterna menar att formuleringen är otydlig, eftersom det inte framgår vilket folk det handlar om.

”Vi lever i en global och uppkopplad era där gränser, skillnader och nyanser succesivt går förlorade och det finns ett starkt positivt symbolvärde i att tydliggöra att grundlagen är kommen av det svenska folket och är för Sveriges invånare”, säger Matheus Enholm (SD), en av motionärerna, till SVT Sápmi.

SD menar att de som inte räknas som svenskar ska assimileras, och så som den nuvarande formuleringen är utformad försvåras detta. 

”Förändringen riskerar underminera samernas ställning”, säger John Stauffer vid Civil Right Defenders som värnar om mänskliga rättigheter i Sverige.

Matheus Enholm (SD) menar att det finns ingen sådan fara. Enligt motionen ska kulturella undantag gälla för ”Sveriges fem erkända historiska minoriteter”.

Tas upp i KU på torsdag

På torsdag ska förslaget till lagändring behandlas i konstitutionsutskottet, KU. John Stauffer tror inte det finns en majoritet i dag. Men han anser att det är viktigt att synliggöra faran. 

Om motionen skulle gå igenom skulle det innebära att SD får igenom att det med tydligt skulle framgå att lagen är till för “Sverige och svenskarna”. SD vill införa att de som inte räknas som svenskar bör assimileras.

Lagändringsförslaget behandlas i konstitutionsutskottet handlar om regeringsformen, som är en av fyra grundlagar. Samtidigt säger John Stauffer att han tror inte det finns en majoritet för förslaget i dag.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS