Konferens: Critical Approaches to Romani Studies 18-20 maj

Institutionen för Critical Romani Studies vid Södertörns högskola och Romani Studies Programme vid Central European University, i samarbete med European Institute for Arts and Culture och Romani Studies Program vid FXB Centre, Harvard University, är glada att bjuda in forskare att skicka in papper och panel förslag till konferensen Critical Approaches to Romani Studies som hölls mellan den 18:e och 20:e maj 2022 i hybridformat, i Stockholm (Sverige) och online.

Konferens: Critical Approaches to Romani Studies
Datum: 18–20 maj 2022
Deadline: 15 februari 2022*
Plats: Södertörns högskola, Stockholm, Sverige och online (hybridformat)

Romerna har varit föremål för akademisk undersökning i århundraden. Trots det ökande antalet artiklar, studier och böcker, särskilt efter kommunismens kollaps, har romernas deltagande i att forma diskursen om sig själva förblivit mycket begränsat. I scientismens och objektivitetens namn har romer de facto uteslutits från kunskapsproduktion. På senare tid har det funnits ett ökande antal romska och icke-romska forskare som använder kritiska teorier och metoder i sitt arbete med och med romer. De föreslår ett paradigmskifte inom romska studier och utmanar de dominerande akademiska och politiska diskurserna. De ifrågasätter status quo och föreslår utredningar om vilka former av förtryck romer utsätts för och betydelsen av strukturell rasism för romers och romers identitet.

Konferensen äger rum årligen och syftar till att ge ett forum för forskare som anammar kritiska förhållningssätt och metoder för romska studier. Vi är särskilt angelägna om att få uppsatser om följande ämnen:

 • Critical Perspectives in Nordic Romani Studies
 • LBTQIA+ och intersektionalitet i romanistudier
 • Historia om romers förintelse, åminnelse, förvrängning, förnekelse
 • Historia om romers slaveri, åminnelse, förvrängning, förnekelse
 • Konceptuella perspektiv på antigypsysim och anti-romsk rasism
 • Romernas emancipation och medborgerliga rättigheter
 • Strukturell rasism och orättvisor, antiziganism och rasifierad fattigdom
 • Postkoloniala studiers relevans för romska studier
 • Romsk kvinnoaktivism och genuspolitik
 • Epistemiskt och strukturellt våld mot romer
 • Att tillämpa Critical Race Theory för att studera former av förtryck av romer
 • Empiriska undersökningar om former av antiziganism och anti-romsk rasism
 • Kritisk analys av romernas integrationspolitik
 • Romsk representation, självrepresentation och kulturell appropriering
 • Populism och extremhögerdiskurser om romer
 • Ny tekniks och sociala mediers roll i bemyndigande och/eller förtryck av romer
 • Historisk rättvisa: sanning, upprättelse och försoning
 • Miljörättvisa för romer

Läs mer HÄR om  Riktlinjer för författare och arrangörerna

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS