Kultur| Att bevara och förmedla den romska minoritetens kulturarv

Välkommen på seminarium:

ATT BEVARA OCH FÖRMEDLA DEN ROMSKA MINORITETENS KULTURARV

Romskt läger, ca år 1900.

19 november 2019 kl. 09.30 – 16.00 Hälsinglands museum

Hur ser arbetet med romskt kulturarv ut i Sverige idag? Vad görs, vad har gjorts och vad kommer att göras? Vad kan vi lära av varandra? Hälsinglands museum har ett regionalt uppdrag att fokusera på den romska minoritetens historia. I arbetet, som pågått sedan 2014, har vi lärt oss om minoritetens betydelse för nationell historieskrivning.

Vi vill därför samverka med fler. Vi vill mötas och diskutera området med erfarna aktörer samt med de som vill lära sig mer. Vi vill ta del av erfarenheter och bygga gemensam kunskap. Vi hoppas att fler vill utveckla, nätverka och fördjupa arbetet med romsk historia i landet.

Anmäl dig senast 11 november till: elin.thomasson@hudiksvall.se Uppge gärna specialkost. www.halsinglandsmuseum.se Tel: 0650–196 01 Storgatan 31, 824 30 Hudiksvall

 • 09.00 Tåg från Östersund anländer.
 • 09.30 Fika och mingel i museets café. Passa på att köpa lunchbiljetter!
 • 09.58 Tåg från Stockholm anländer.
 • 10.00 Tåg från Umeå anländer.
 • 10.15. Välkomna! Abedin Denaj, Gävle Romska förening och Elin Thomasson, Hälsinglands museum.
 • 10.20. Elin Thomasson och Joel Bergroth. Hälsinglands museums arbete med den romska minoriteten och Romska bilder.
 • 10.45. Mariann Grønnerud och Mari Østhaug Møystad, Anno Glomdalsmuseet. Arbete och erfarenheter under mer än 20 års tid.
 • 11.10. Ola Hanneryd, Härjedalens Fjällmuseum. Spår av romer och resande i Jämtland och Härjedalen.
 • 11.35 Fred Taikon, É Romani Glinda. Om projektet ”Romska liv och platser”.
 • 12.00. LUNCH i muséets café. Lunchbiljetter köps i cafét på morgonen.
 • 13.00 Richard Magito Brun och Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt. Att leva sitt liv på resa – cirkustraditionen och resandefolket.
 • 13.25 Christina Rodell Olgac och Angelina Dimiter-Taikon. Romernas historia och nutida situation: erfarenheter från kurser med romska brobyggare och modersmålslärare
 • 13.50 Sofia Breimo och Petter Engman, Västerbottens museum. Resandes berättelser i Västerbotten utifrån det treåriga projektet Mångfald – Minoritet – Kulturhistoria (2015 – 2018).
 • 14.15 Vi bjuder på fika i muséets café.
 • 14.40 Stefan Andersson och Marcel Rådström, Forum för levande historia. Myndighetens arbete gällande romsk kultur, historia och antiziganism, samt hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.
 • 15.05 Theresa Johnsson, Hugo Valentincentrum, Uppsala universitet. Resande i Mellansverige ca. 1800-1840: om historisk forskning rörande romanifolk under äldre tid.
 • 15.25 Diskussion, frågor och sammanfattning. Abedin Denaj och Elin Thomasson.
 • 15.32. Tåg mot Malmö avgår.
 • 16.00 Tack för idag!
 • 16.58 Tåg mot Östersund avgår.
 • 17.00 Tåg mot Stockholm – Göteborg – avgår.
 • 17.58 Tåg mot Umeå avgår.

År 2017 fick Hälsinglands museum en donation bestående av silversmeden Rosa Taikons verkstad. Donationen kommer att lägga grund till en ny basutställning utifrån Taikons konstnärskap, som öppnar 2021. Nu satsar vi speciellt på att bygga kunskap kring mötet mellan Taikons modernism, svenskromsk smycketradition och romsk historia.

Ha en trevlig dag och glöm inte anmäla er innan den 11 november till: elin.thomasson@hudiksvall.se Uppge gärna specialkost. www.halsinglandsmuseum.se Tel: 0650–196 01 Storgatan 31, 824 30 Hudiksvall

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu