Kulturens frihet ifrågasätts, kan påverka yttrandefriheten

Kulturens frihet ifrågasätts efter att lokala SD-politiker stoppat drag queen-artister från att läsa sagor för barn under sina sagostunder. Det har också förekommit invändningar om att ickebinära bär Luciakronan.

Det börjar med tankar om att tulla på yttrandefriheten om vem som ska få läsa sagor för barnen baserat utifrån könstillhörighet. Något som skulle gå på tvären mot vår egen yttrandefrihetslag. I 1§ står det att:
Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag. Lag (2018:1802).

Söndagens partiledardebatt i SVT visade på en spricka mellan regeringen och Sverigedemokraterna i synen på kulturpolitiken. Jimmie Åkesson (SD) ansåg att politiken ska kunna dra gränser för vilken kultur som ska finansieras med skattemedel. Det innebär att kulturfriheten ifrågasätts av Åkesson och att regeringen ska kunna välja vilken kultur som ska vara godkände eller inte. Åkesson använde sig av exemplet med dragshowartister som läser sagor för barn.

I sitt principprogram skriver Sverigedemokraterna att de kallar sig ett socialkonservativt parti där de ”betonar vikten av en värdekonservativ och nationalistisk utgångspunkt”. 

I debatten om kulturens oberoende jämförde Jimmie Åkesson (SD) sagoläsande drag queens med nazister. Vilket ficks Märta Stenevi (MP) att reagerade starkt och som efter uttalandet anklagade Åkesson för ”homofobiskt dravel”.

Varvid Stenevi sa:
Så du vill ha hellre ha nazister i kulturen istället för drag queens?

Men det var inte bara Märta Stenevi som reagerade utan även Liberalernas Johan Pehrson kritiserade Tidökollegans hållning gentemot sagoläsande drag queens han menade att:
Det är upp till bibliotekarien. Hur osäker kan man vara, vad tror du ska hända? Vad är problemet om biblioteket bjuder in två fågelskådare eller vad det kan vara. Bli inte så nervös, menade Pehrson.

Här kan du se Debatten i sin helhet

I en debattartikel i DN den 7/5 skriver oppositionsledaren Magdalena Andersson (S) att:
Utvecklingen i Sverige är i linje med hur auktoritära högerregimer agerar runt om i världen – där opposition, medier och akademi tystas. SD har kommit till makten med hjälp av partier som historiskt kämpat för frihet. Nu medverkar samma partier till begränsningar av friheten. Vårt lands själ står på spel.

Debatt fanns även på twitter där Björn Söder var en av de som uttalade sig. Han twittrade att:

En som reagerade starkt på Björn Söders tweet var Gulan Avci, Liberalernas partisekreterare, som svarade med en egen tweet:

Gulan Avci säger också till Aftonbladet att hon förväntar sig att SD-ledningen har ”ett utvecklingssamtal” med Söder.
Vi har kommit överens i Tidöavtalet att vi ska ha en armlängds avstånd till kulturen, säger hon.

Överenskommelse för Sverige – Tidöavtalet

I Sverigedemokraternas principprogram kallar de sig för ett socialkonservativt parti, ett principprogram som ofta glöms bort. I de inledande kapitlen får man en ökad förståelse för deras visioner och deras ideologi och det samhälle som de vill att Sverige skall bli.

SDs motion kan påverka minoritetspolitiken
Civil Right Defenders har granskat Tidöavtalet

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg:  Essentiellt


Fakta om DIKKO

Vänder man sig till magasin DIKKO eller media i allmänhet så har man meddelarfrihet – det innebär att alla har rätt att vända sig till media och lämna uppgifter. I meddelarfrihet ingår anonymitetsskydd, – det vill säga att om man vill vara anonym när man lämnar in tips får inte källan avslöjas. Det finns också ett efterforskningsförbud – vilket innebär att allmänheten inte får göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifter eller straffa den som lämnat uppgifterna till media (repressalieförbudet). Det är viktigt att alla som på något sätt bidrar till en artikel, i magasin DIKKO eller media i allmänhet, kan känna sig trygg i att delta.

Vi på magasin DIKKO anser att det är viktigt att skriva om de svåra frågorna och att integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan. Detta är något som genomsyrar vårt arbetssätt på magasin DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen att ha fokus på alla minoriteter. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet, mot diskriminering och antiziganism genom att lyfta frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker ha en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass i det arbetet som vi gör.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS