Malmö stad arbetar systematiskt för att motverka antisemitism och antiziganism

pixabay

Under två års tid har Malmö stad genomfört en pilotstudie för att kartlägga näthat som en del i arbetet med att utveckla en trygg och säker digital stad. Rapporten som sammanfattar studien, tillsammans med andra pågående processer, ska nu ligga till grund för ett mer systematiskt arbete för att motverka islamofobi/antimuslimsk rasism och afrofobi/antisvart rasism.

Rapporten visar att hat och hot på nätet domineras av etnisk, religiöst och etnoreligiöst hat varav cirka 70 procent attackerar muslimer och personer från Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Hatet triggas vid extrema våldshändelser, såsom Koranbränningar, men också i samband med att minoriteters rättigheter lyfts fram. När minoriteter och andra står upp för minoriteters rättigheter ökar hatet mot just den minoriteten.

Malmö stad har arbetat systematiskt under en lång tid för att motverka antisemitism och antiziganism, och det har genomförts särskilda satsningar för att minska diskrimineringen mot HBTQIA+-personer. Nu beslutas arbetet med att motverka islamofobi/antimuslimsk rasism och afrofobi/antisvart rasism accelerera genom två handlingsplaner.

– Det finns ett stort behov av att Malmö stad arbetar mer systematiskt mot islamofobi och afrofobi. Vi måste göra mer för att förebygga och motverka hatet. Det handlar om att växla upp arbetet och få fram konkreta insatser. Vi ska stå upp mot alla former av rasism och visa att det är helt oacceptabelt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Arbetet mot hot och hat på sociala medier och andra digitala mötesplatser är av yttersta vikt. Vi måste fortsätta arbeta för att alla Malmöbor ska kunna känna sig trygga även i den digitala världen, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande i ett pressmeddelande.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS