Maria Bogeblad kandiderar som nummer 2 i Partille kommun och som nummer 10 i Västra Götalands region för V

Maria Bogeblad kandiderar i Partille Kommun på plats nummer 2 och Västra Götalands region på plats nummer 10 för Vänsterpartiet.

Nomineringen avser kandidering till:

Kandiderar till Regionfullmäktige

Namn:

Maria Bogeblad

Från:

Vänsterpartiet Partille

Ålder:

38

Politiskt fokusområde:

Social hållbarhet Facklig organisering Nationella minoritetsrättigheter

Arbetslivserfarenhet:

Arbetar idag som utvecklingsledare för Göteborg Stad med fokus på mänskliga rättigheter och Sveriges nationella minoriteters rättigheter, framförallt romska frågor. Jag har arbetat inom vård och omsorg, främst äldre och funktionshinder. Även inom anropsstyrd persontrafik som taxi/färdtjänst och kollektivtrafik (tåg) bland annat som tågvärd där jag även var engagerad fackligt i 9 år.

Politisk erfarenhet:

Arbetar i en politisk styrd organisation.

Fritidsintressen:

På fritiden engagerar jag mig åt politik och klimatfrågor och har ett brett samhällsintresse. Med familjen upplever jag vår rika natur och djurliv både till cykel och till fots. Jag besöker gärna olika evenemang framförallt gällande kultur som t.ex musik, dans, mat-upplevelser. Jag är intresserad av både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet och är just nu extra intresserad av alternativa sätt att leva och bygga. Jag har även ett stort trädgårds och djurintresse och ägnar mig åt hållbar odling av framförallt ätliga växter och permakultur.

Medlem i annan förening (t.ex. facklig, uppdrag):

Arbetat fackligt i många år som både sekreterare, ordförande och skyddsombud. Ordförande i lokalt byalag.

Annan erfarenhet du tror är av intresse för uppdraget:

Engagerad aktivist för nationella minoritetsfrågor och med i flera referensgrupper och dialogforum. Nedan ett axplock:

Paneldeltagare, moderator och föredragshållare på Mänskliga Rättighetsdagarna, 2021, 2019, 2018. Representant i Västra Götalandsregionens samråd för nationella minoriteter. Representant för regeringskansliets romska referensgrupp. Representant för Göteborg Stads tvärsamråd för nationella minoriteter.

Marias hjärtefrågor är nationella minoriteter, social rättvisa, jämlikhet, demokratiska frågor, skola/barn och unga, rätt till stöd och hjälp och att skapa ett bättre inkluderande jämlikt och mindre segregerat samhälle.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS