Minoritetsspråk: Stöd till filmkulturell verksamhet, deadline 22 mars

pixabay

Syftet med stödet är att ge barn och unga möjlighet till fördjupade kunskaper om och tillgång till film på de nationella minoritetsspråken. De nationella minoritetsspråken är finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska (med varieteter).

Källa: filminstitutet.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Stödet kan ges för tidsbegränsade projekt, som på kort eller lång sikt ökar tillgängligheten till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken, till exempel:

  • Filmpedagogisk verksamhet
  • Kompetensutveckling av personal
  • Filmvisning
  • Insatser som främjar eget skapande
  • Språk- och identitetsstärkande insatser genom film
  • Talangutvecklande insatser

Stödet får även ges för utvecklingsprojekt som uppfyller uppdragets övergripande syfte. Projektet ska främja insatser på de nationella minoritetsspråken, men projektet behöver inte genomföras på något av språken.

Stöd till filmkulturell verksamhet för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken

Stöd till spridning och visning av film för barn och ungdom på de nationella minoritetsspråken

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS