Ny forskningssatsning om Förintelsen och antisemitism

Fotograf: Tova Nyberg

I samband med Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism åtog sig Sverige att stärka forskningen inom detta område. Nu får Vetenskapsrådet, med utgångspunkt i sitt tidigare kartläggningsuppdrag, i uppdrag att genomföra en särskild forskningssatsning med syftet att stärka forskningsfältet om Förintelsen och antisemitism samt andra gruppers utsatthet i samband med Förintelsen inklusive romers utsatthet och antiziganism.

Romerna känner sig inte inkluderade i forumet för Förintelsen i Malmö

Vetenskapsrådet har tidigare haft i uppdrag att kartlägga och ta fram rekommendationer gällande svensk forskning om Förintelsen och antisemitism samt andra gruppers utsatthet i samband med Förintelsen, inklusive romers utsatthet och antiziganism.

Dialogen inför “Internationellt forum om Förintelsen i Malmö” har avslutats

I regleringsbrevet för 2022 ger regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att genomföra en särskild forskningssatsning med utgångspunkt i sitt tidigare redovisade uppdrag. Syftet med satsningen är att långsiktigt stärka det aktuella forskningsfältet. Uppdraget ska redovisas årligen med början den 31 mars 2023 och med slutrapportering senast den 31 mars 2027. Satsningen omfattar 12 miljoner kronor per år 2022–2026.

Regeringen fortsätter att förstärka arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Syftet med den här satsningen är att stärka forskningsfältet, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS