Nyheter| Arbetsförmedlingen ska fortsatt utveckla sitt arbete med romsk inkludering

pixabay

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2020-2023 fortsätta utveckla arbetet med romsk inkludering i sin verksamhet. Arbetet ska ske inom ramen för regeringens strategi för romsk inkludering, står det på regeringskansliets hemsida.

Regerings strategi för romsk inkludering syftar till att romer ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som inte är rom. En viktig del i det arbetet är att överbrygga den ömsesidiga förtroendeklyfta som ibland finns mellan romer och myndigheter och som riskerar att skapa ett utanförskap för romer i samhället. Arbetsförmedlingen har de senaste åren haft ett uppdrag att arbeta för romsk inkludering i myndighetens verksamhet. Nu förlängs uppdraget för att myndigheten fortsatt ska utveckla och fördjupa det arbetet.

– Den insats som Arbetsförmedlingen gjort de senaste åren har varit viktig för att minska onödiga hinder för romer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alla ska kunna få rätt hjälp av våra myndigheter. Därför är jag glad att vi ger Arbetsförmedlingen ett fortsatt uppdrag att arbeta för romsk inkludering, och att det arbetet integreras i ordinarie verksamhet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind. 

Arbetsförmedlingen har själva identifierat ett antal utvecklingsområden inom ramen för deras arbete med romsk inkludering som behöver utvecklas, inte minst lokalt. Bland annat behöver kunskapen om antiziganism, strukturell diskriminering och romers situation på arbetsmarknaden inom myndigheten öka, strukturen för uppföljning av myndighetens arbete med inkludering av minoriteten romer utvecklas och möjligheter för romska kvinnor att ta del av myndighetens insatser förbättras, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu