Nyheter| Att främja nationella minoritetsspråk

bokstart

INRIKES| Hur kan man som vårdnadshavare stötta sina barn med ett nationellt minoritetsspråk? Nu finns Bokstartpaketet från Kulturrådet för dig som vill ha råd och kunskap i ämnet.

Bokstart vänder sig till familjer med små barn och syftar till att främja barns språkutveckling. Föräldrar/vårdnadshavare uppmuntras att läsa och språka med sina barn.

I länken nedan finns det informationsmaterial om barns språkutveckling finns på de nationella minoritetsspråk och dess varieteter. Där finns också ett kunskapspaket om nationella minoritetsspråk för professioner och föräldrar tillsammans med artiklar och filmer med professor Leena Huss.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk är en del av det svenska kulturarvet. Detta kunskapspaket ger genom sina artiklar och filmer bra tips och en bakgrund, skriver Bokstart på sin hemsida.

Läs mer här!

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu