Nyheter| Den romska demonstrationen i Bryssel är nu genomförd

Pixabay

UTRIKES| Representanter för resande och romer från Belgien, Frankrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Storbritannien har nu genomfört sin demonstration. Nyhetsservern ROMEA TV har sände demonstrationen och presskonferensen live online.

De protesterande störs av det faktum att EU: s pengar som skickas till medlemsstaterna för att bekämpa fattigdom istället hamnar hos privatpersoner. Detta medan tiotusentals romer som lever i fattigdom och ingenting förändras. De pekar också på den växande radikaliseringen av det europeiska samhället och varnar för det rasistiska hatet som etniska romer utsätts för i högre i allt högre utsträckning.

DIKKO har tidigare skrivit om demonstrationen och de eldsjälar som engagerat sig i att den blivit av.

De som anordnade demonstrationen föreslår att man inrättar en romsk kongress där företrädare med resande och romer från alla EU-medlemsstater ska finnas med.

Inspelningar från demonstrationen finns att de här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu