Nyheter| Förbud mot rasistiska organisationer

INRIKES| Den organiserade rasismen utgör ett särskilt hot mot samhället som måste tas på största allvar. I ett pressmeddelande meddelar regeringen att de därför tillsätter en parlamentariskt sammansatt kommitté som ska överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och ett förbud mot rasistiska organisationer som sådana.

Rasistiska organisationer bidrar till att rasistiska uttryck får spridning i medier, på internet och i sociala medier samt genom bland annat demonstrationer på olika håll i landet. Det handlar till exempel om antisemitiska och afrofobiska budskap. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör också ett hot mot enskilda individer. Personer inom den miljön bedöms ha förmåga att begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige.

Regeringen anser mot denna oroande bakgrund att det inte är tillräckligt att motarbeta rasismen i allmänhet utan konstaterar att den organiserade rasismen i sig är ett hot som behöver uppmärksammas särskilt.

Utredaren ska även göra en kartläggning av hur rasistiska organisationers möjlighet att verka har begränsats i andra länder och ta del av vad som är känt om begränsningarnas effekter.

Dag Mattsson, justitieråd i Högsta domstolen, blir ordförande för kommittén och uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Uppdaterad För mer läsning

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu