Nyheter| Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala skjuts fram till 19-21 april 2021 på grund av Covid-19

Foto Evelina Rönnbäck

Eftersom det fortfarande existerar en samhällssmitta och läget för stora möten som Mänskliga Rättighetsdagarna, trots vissa lättnader, är oförändrat har vi idag kommit överens med Uppsala Konsert och Kongress om att flytta fram Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala till den 19-21 april 2021.

Vi är självklart mycket ledsna över att vi inte kan genomföra årets konferens som planerat men ändå glada över att vi har kunnat hitta en alternativ lösning. Vi hoppas att beslutet om datumflytten sker i så god tid att vi alla kan ses under trygga former nästa vår. Vi beklagar samtidigt de eventuella problem som datumbytet medför för dig som besökare, programarrangör eller utställare. Vårt mål är att genomföra konferensen så långt som möjligt som planerat men samtidigt ta hänsyn till smittspridningen och erbjuda en säkrare mötesplats.

Nu blickar vi framåt och ser fram emot att träffa programarrangörer, utställare och besökare nästa vår. Framflytten av konferensen är en utmaning för vår organisation men vi hoppas att tillsammans med er kunna fortsätta att bygga denna unika mötesplats i många år framöver. En arena som Mänskliga Rättighetsdagarna behövs idag mer än på länge, säger Caroline Matsson, projektledare.

Ett nytt schema och annan aktuell information om program och utställningar kommer att publiceras på www.mrdagarna.se under hösten. Generellt gäller att program och utställningar planerade till december i år flyttar med till april 2021. Köpta biljetter gäller.

Programmets temainriktning Mänskliga rättigheter – en fråga om var du bor? ligger kvar, men programmet kommer självklart också att diskutera hur Covid 19-pandemin har påverkat mänskliga rättigheter.

Under Coronapandemin har betydelsen av universell respekt för mänskliga rättigheter tydligt synliggjorts och i spåren av pandemin kommer det att bli än viktigare att fortsätta sprida kunskap om mänskliga rättigheter och att utkrävandet av dessa inte ska bero på var i staden, landet eller världen du bor. Vi kommer även fortsättningsvis behöva samla kraft tillsammans, säger Caroline Matsson.

Vad gör Mänskliga Rättighetsdagarna för att säkerställa ett tryggt möte den 19-21 april 2021?
Även om vi alla hoppas kunna ses under ”normala” omständigheter snart igen, kommer sannolikt vissa anpassningar för stora möten att krävas en tid framöver. Vi ser därför redan nu tillsammans med konferensanläggningen UKK och andra samverkande över hur vi i april 2021 kan erbjuda ett så smittsäkert arrangemang som möjligt. Vi kommer givetvis att följa de myndighetsrekommendationer som finns vilket kan innebära att mötet i april ser något annorlunda ut än vad ni som besökare är vana vid.

Vi längtar efter att mötas på riktigt i Uppsala nästa år! avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu