Nyheter| Ny attitydundersökning om romer klar

Privat bild Domino Kai

INRIKES| Fyra av tio unga har inte ens hört talas om romer och bara 35 procent av göteborgarna är intresserade av att lära sig om romer och romsk kultur. Det visar Romani Center i Väst rykande färska attitydundersökning om hur göteborgarna ser på romer bosatta i Sverige.

Det var tyvärr ett ganska väntat resultat. Som exempel känner vi till många som inte vågar säga att de är romer på sina arbetsplatser, just för att inte mötas av fördomar. Men trots det är det positivt att vi nu har konkreta och färska siffror, vilket gör att ingen kan säga att de inte visste. Nu kan vi göra något åt det här, vilket är ett måste så att inte också nästa generation tvingas möta fördomar och ogrundade antaganden, säger Domino Kai, enhetschef på Romano Center i Väst, till Göteborgs Stads nyhetstidning

Många unga vet inte vad romer är och att det finns fem olika grupper i minoriteten. Det är ytterst lite forskat kring minoriteten romer och det finns många teorier om ursprunget av de fem olika grupperna, vilket kan bidra till okunskapen.

Domino Kai hade hoppats att attityden hos unga skulle ha förbättrats sedan utbildning om romer och romsk historia för åtta år sedan skrevs in i läroplanen. I stället visar undersökningen att hela 39 procent av Göteborgs unga mellan 16 och 25 år inte ens känner till vad romer är.

Det är det mest anmärkningsvärda och det är väldigt underligt och rent ut sagt alarmerande att de inte får med sig den kunskapen från skolan. De här personerna är morgondagens beslutsfattare och tjänstepersoner och vad kommer det innebära för framtiden? Ska vi behöva vänta en generation till för att något verkligen ska hända? Så utbildning är definitivt den bit vi kommer börja med att titta närmare på, säger Domino Kai till Göteborgs Stads nyhetstidning.

Positivt är ändå att unga har färre fördomar mot romer, trots de bristande kunskapsnivåerna, än vad äldre har. Det behövs en ökad medvetenhet om okunskapen och att samhället vågar prata om den ökande antiziganismen i Europa. Romanifolken har genom tiderna utsatts för olika grad av intensiv diskriminering och att prata om det är enda vägen till kunskap. 

Alla fem grupperna har sin egen kultur och historia.

Annars tänker många på finska romer eftersom framförallt kvinnorna ofta klär sig i sina traditionella stora kjolar. Men andra grupper har inte alls den traditionen, menar Domino Kai till Göteborgs Stads nyhetstidning.

Attitydundersökningen har sin utgångspunkt i den nationella strategin för romsk inkludering, där målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

För att nå målet 2032 krävs att vi gör det här tillsammans, säger Domino Kai som avslutning till Göteborgs Stads nyhetstidning, vartgoteborg.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu