Nyheter| Romerna – de andra europeerna

pixabay

UTRIKES| I en artikel skriven av Navy Pillay på unric.org skrivs det att i debatten om romerna att vi måste fortsätta fokusera på den avskyvärda situation som denna marginaliserade minoritet är i. Frågan om romerna måste åtgärdas med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna, skriver FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna

Artikeln tar upp att det trots insatser finns starka antipatier mot romerna i Europa.

I Ungern och Slovakien har det till exempel förekommit dödliga attacker mot romer.  Det finns otaliga exempel på diskriminering, ett exempel är orden som nyligen läckte ut från det franska inrikesministeriet att rensa upp läger med romer. Enligt FN:s kommitté som övervakar implementeringen av den internationella konventionen mot all slags rasdiskriminering (CERD) förekommer det olika grader av segregering av romer samt vräkning och brist på bostäder i flera länder, bland annat i Bulgarien, Tjeckien, Grekland, Italien, Litauen, Rumänien och Slovakien.

I vissa länder har romerna en begränsad tillgång till hälsovård och andra tjänster eftersom de saknar identitetsbevis. Enligt CERD finns det betydande problem när det gäller romska barns skolgång, de skiljs till exempel åt i särskilda klasser och är överrepresenterade is skolor för barn med inlärningssvårigheter.

Under de senaste åren har den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter konstaterat att europeiska regeringar, där ibland de två EU länderna Tjeckien och Grekland bryter mot sin lagliga förpliktelse gällande hur romska barn behandlas i skolan. Följderna för länderna har varit obetydliga.

Tysklands beslut att skicka romer tillbaka till Kosovo har haft en förödande inverkan på barnens rättigheter, så som deras rätt att gå i skola. En nyligen publicerad rapport från UNICEF visar att romska barn som anpassat sig väl i de tyska skolorna placeras i en miljö där omgivningen talar albanska, vilket barnen inte förstår, och där de har en begränsad eller ingen som helst möjlighet att gå i skola.

Navi Pillay menar att det finns mycket mera som måste göras. Med stöd av Europeiska kommissionen och parlamentet samt FN, har de 27 EU länderna möjlighet att ändra sitt förhållande till den romska frågan från att vara reaktiv till att vara proaktiv. Länderna måste undersöka vad de bästa åtgärderna är , ta med de mänskliga rättigheterna i tanken och implementera dessa i hela EU. På så sätt skulle alla romer kunna leva ett värdiga liv i ett av världens rikaste områden, ett område som alltid även är och varit deras hem.

Källa unric.org

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu