Nyheter| Romska kvinnor deltar i projekt som ska främja samhällsdeltagandet

INRIKES| Projektet vill hjälpa till att stärka romska kvinnors ställning i samhället och undvika utanförskapet som en del flickorna kan utsättas för genom den egna kulturen.

Den som leder projektet är Ullrika Ankarberg som är utvecklingschef på Länsstyrelsen i Stockholm.

Vår rapport visar att de kommuner i landet som är aktiva med frågor som berör romer, inte når ut till romska flickor och kvinnor tillräckligt mycket. Det är av den anledningen som satsningen görs på just dem, berättar Ulrika Ankarberg för SVT Uutiset.

Första mötet är till för att hjälpa de romska kvinnorna att bygga upp nätverk. Länsstyrelsen i Stockholm bekostar projektet som har inletts med ett möte som ska assistera de 35 romska kvinnor som deltar i projektet, att skapa ett fungerande nätverk mellan deltagarna. Efter det kommer kvinnorna få stöd för att bära ut de nya nätverken i sina hemkommuner runtom i landet.

Kvinnorna verkar inte vara lika involverade i samhället som de romska männen, säger Ulrika Ankarberg. Därför vill vi skapa en trygg mötesplats där kvinnorna på egen hand kan komma med förslag på vad de vill diskutera sinsemellan.

Romprojektet är en del av regeringens integrationsmål som riktas till romer under en 20-årsperiod mellan 2012-2032. Projektet kommer så småningom att utvärderas för att fastställa om de romska kvinnorna blivit hjälpta av det.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu