Nyheter | Romska organisationer och riksförbund inleder en nationell protest mot regeringen

Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Utbildningsminister Anna Ekström - ansvarig för Förintelsekonferensen 2020 | Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Detta är ett pressmeddelande som är inskickat till Malmöredaktionen och som vi publicerar i sin helhet:

Vi romer har framställt våra krav till regeringen och kommer att fortsätta göra det gällande Förintelse konferensen. De har hittills misslyckats med att besvara kraven och har inte gett oss någon indikation på att de kommer tillgodose våra behov. Därför har vi beslutat att inledda det första steget i vår nationella protest. Vi kommer hädanefter inte att delta i några som helst alternativa arrangemang kopplade till Förintelsen förrän våra krav är uppfyllda. Vare sig dessa arrangemang är lokala eller nationella, statliga eller ideella.

Vi anser att våra krav är det enda sättet att nå den diskursiva förändring som krävs för att våra offer ska få en upprättelse och att vi som grupp kan finna ett kollektivt ro med vad som drabbat den romska gruppen. Fram till att regeringen ser allvaret i deras förnekande av den Romska Förintelsen kommer våra protester att fortsätta. Vi uppmanar samtliga romska föreningar och aktivister utöver de trettiotal som ännu inte ställt sig bakom dessa krav att göra det.

Ett trettiotal romska aktivister och organisationer skrev en debattartikel i Expressen:

Vi som skriver den här texten är släktingar till de som är offer för den romska Förintelsen och vi kommer att gå ut på gator och torg för att protestera om det så krävs.


Kraven:

  1. Stockholmsdeklarationen (deklarationen från Stockholms internationella forum om utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen) ska revideras för att även inkludera den romska Förintelsen på samma villkor som den judiska Förintelsen.
  2. Antiziganism ska lyftas under internationella konferensen mot antisemitism och för hågkomsten av Förintelsen.
  3. Under den internationella konferensen mot antisemitism och för hågkomsten av Förintelsen ska svensk-romska och Europeiska-romska representanter utgöra en romsk delegation. Den romska delegationen ska få utrymme i talarstolen för att tala om Antiziganism och den romska Förintelsen.

Romska organisationer och riksförbund


Dikko Malmö
malmo@dikko.nu