Sverige kriminaliserar förnekande av Förintelsen – men struntar i romanifolken

En ny lag i Sverige kriminaliserar hets mot folkgrupp och förnekande av Förintelsen. Justitieministern förklarade att förnekande eller ursäktande av Förintelsen driver antisemitism och förstärker värderingar som strider mot demokratin. Regeringen arbetar för att svenska judar ska kunna leva tryggt och öppet. Lagen borde dock inkludera romer och andra berörda grupper.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Den 1 juli trädde flera nya lagar i kraft. Den lag som DIKKO har granskat närmare är en lag där hets mot folkgrupp, antisemitism och förnekelse av Förintelsen har kriminaliserats. Den som förnekar, ursäktar eller förringar Förintelsen kan dömas för hets mot folkgrupp nu när brottsbalken har ändrats. Tryckfrihetsförordningen ändras på samma sätt, men det kan dröja till den 1 januari 2027 innan lagändringen träder i kraft.

Det är bra att det nu finns en lag som kriminaliserar förintelseförnekelse. Men det som är intressant när det gäller förintelselagen är att den inte innefattar de romanifolk som förintades på samma grunder som judar. De lever med antiziganism på samma sätt som judarna lever med antisemitism. I en rättsstat som Sverige gör man idag alltså skillnad på människor som har gått samma öde till mötes.

Historien har lärt oss att förintelsen av romanifolken göms och glöms. Det hände på Förintelsekonferensen år 2000 och det hände även 20 år senare på Förintelsekonferensen i Malmö – vilken kom att bli en skamfläck för Sverige. Det har tagit långt tid för fakta om romanifolken att nå historieböckerna, men att vi fortfarande har en regering som inte erkänner förintelsen av romanifolken är illa.

I ett uttalande sa justitieminister Gunnar Strömmer att:

förneka eller ursäkta Förintelsen göder antisemitism. Det handlar sällan om okunskap, utan om medvetna handlingar för att kränka eller hetsa och att förstärka idéer som strider mot våra grundläggande demokratiska värden. En tydligare kriminalisering är viktig för att markera samhällets avståndstagande. Det är också viktigt att brottsoffer kan få status som målsägande och därmed rätt till skadestånd.

Personligen kan jag inte förstå varför man inte inkluderar antiziganism och se det som hände romanifolken som en del i Förintelsen. Varför ska det vara rätt att neka en grupp som så uppenbart förintades på samma sätt som judarna, rätten att inkluderas i Förintelsen? Det systematiska utrotandet av romanifolken (Porajmos) var precis lika effektivt som förintelsen av judar. Under förintelsen mördades ungefär hälften av alla romanifolk som bodde i Europa i förintelselägren eller dödades på annat sätt.

Genom de nya lagförslagen tar regeringen hand om de synpunkter som EU-kommissionen har haft gällande Sveriges genomförande av det så kallade rasismrambeslutet, som är EU:s straffrättsliga instrument i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.

I Sverige finns redan ett starkt straffrättsligt skydd mot hatpropaganda på rasistiska grunder. Men det finns också ett behov av att säkerställa att lagstiftningen är tillräckligt tydlig för att möta samhällets avståndstagande från exempelvis förnekande av Förintelsen. I våras tog regeringen emot betänkandet ”En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp”. Bakom förslagen stod en enig parlamentarisk kommitté bestående av representanter från alla partier i Sveriges riksdag.

Kulturminister Parisa Liljestrand åtar sig för regeringens vägnar att:

fortsätta arbeta hårt för att svenska judar ska kunna leva tryggt i vårt land och vara öppna med sin identitet. Man kan önska att det inte skulle behövas, men det gör det. Därför är det bra att vi nu kan gå vidare i arbetet med att förtydliga vad som är brottsligt när det gäller att förneka eller ursäkta till exempel Förintelsen.

Regeringen föreslår därför att bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken förtydligas och att tillämpningsområdet i viss mån utvidgas på så sätt att:

förnekelse av Förintelsen och vissa andra internationella brott uttryck­ligen kriminaliseras. Att det av lagtexten tydligt framgår att regleringen omfattar upp­maning till våld, och att enskilda personer i de skyddade grupperna ges skydd och därigenom målsägandestatus och rätt till skadestånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 i brottsbalken och den 
1 januari 2027 i tryckfrihetsförordningen.

Källa: regeringen.se

Läs mer:

Radio Romano: Den romska förintelsen – bara en rad i historieböckerna
Kulturdebatt: Minnesdag för romska offren under Förintelsen – historiens orättvisor upprepas
Staten måste sluta stoppa huvudet i sanden och erkänna Förintelsen av Romer
Tyst protest – Regeringen förnekar förintelsen av Romer
Magasin DIKKO tar ställning för begreppet Förintelsen av romer
Debatt| Förintelsen, resande/romska röster måste få höras
Varför osynliggörs den romska Förintelsen?

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS