Officiell ursäkt till det samiska folket från Svenska kyrkan

Urfolksseminarium 20141213 i Uppsala.. Seminarium med inbjudna gäster från Kanada och Samiska rådet. Foto Magnus Aronson

Kyrkostyrelsen har idag (8 juni 2021) beslutat att Svenska kyrkan ska framföra en officiell ursäkt till det samiska folket, för historiska övergrepp. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med övergripande åtaganden, som utgångspunkt för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande 10 åren.

Kyrkostyrelsen avsätter också 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel för arbetet under tioårsperioden 2022-2031 med att uppnå Svenska kyrkans åtaganden, som är på remiss i stiften. De övergripande åtagandena kommer att fastställas när samtliga stift har inlämnat sina remissvar. Därefter ska generalsekreteraren utforma en handlingsplan för den kommande tioårsperioden, i nära dialog med Samiska rådet i Svenska kyrkan och alla stift.

Vi måste kännas vid den mörka historien, även om det gör ont. När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud. Ett viktigt steg framåt har nu tagits när kyrkostyrelsen förbereder en offentlig ursäkt, efter att Samiska rådet i Svenska kyrkan har uttryckt att sannings- och försoningsprocessen kommit till den punkt där det är lämpligt för Svenska kyrkan att uttala en ursäkt, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Nästa steg blir en handlingsplan utifrån de övergripande åtaganden som vi nu inväntar remissvar från stiften på. Vägen framåt är ännu lång, men jag vill gärna uttrycka min glädje och tillfredsställelse över att vi har kommit så här långt nu.

Ursäkten framförs två gånger
Den officiella ursäkten kommer att framföras vid två tillfällen: dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst den 24 november i Uppsala domkyrka, dels vid den planerade konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21-23 oktober 2022.

Det är glädjande att Svenska kyrkan aktivt arbetar med att erkänna och förstå konsekvenserna av kyrkans mörka agerande gentemot det samiska folket genom historien, säger Ingrid Inga, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Nu kan det långsiktiga arbetet med att bygga en god och respektfull relation mellan det samiska folket och Svenska kyrkan påbörjas. Det har stor betydelse för hur det samiska folket blir reellt delaktiga i Svenska kyrkan. Samisk religion och levande samisk andlighet kommer att berika och ge nya dimensioner till Svenska kyrkans verksamhet.

Bakgrund
Svenska kyrkans arbete med samiska frågor tog förnyad fart efter konferensen Ságastallamat i Kiruna den 11-13 oktober 2011. Den fleråriga granskning och kartläggning av kyrkans historiska agerande mot samerna som påbörjades efter konferensen har redovisats i Svenska kyrkans vitbok och i nomadskoleboken som gavs ut 2016.

Efter samråd med Samiska rådet i Svenska kyrkan i oktober 2019, beslutade kyrkostyrelsens arbetsutskott att arbeta för en officiell ursäkt till det samiska folket, som en del av den pågående försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna.

Mer information
Vitboken om relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna
Svenska kyrkans ursäkt till samerna – intervju med ärkebiskop Antje Jackelén (film, ca 13 min)
”Osynliggörandet av det som varit är ett övergrepp i sig” – Samiska rådet om vägen framåt (film, ca 9 min)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS