Omställning står i fokus på Nordens största forum för mänskliga rättigheter

Foto Evelina Rönnbäck

Mänskliga Rättighetsdagarna har arrangerats sedan år 2000 och är Nordens viktigaste mötesplats för alla som arbetar med eller engagerar sig för sina och andras rättigheter. Den 14-15 november arrangeras forumet i Skellefteå för första gången någonsin och idag lanseras temat som kommer att genomsyra forumets över 100 program och utställningar: Rättigheter i omställningens tid.

Källa: mynewsdesk.com
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Vi lever i omställningens tid.  En tid där pandemier, globalisering, klimatkatastrofer, demokratikriser, konflikter, digitalisering och nya arbetsbehov gör att förändringar sker konstant, överallt och allt snabbare. I Skellefteå kommer programmet att dyka ner på djupet i hur våra liv och samhällen påverkas av alla de omställningar vi genomgår. Lokalt såväl som globalt. Forumet kommer att lyfta utmaningarna, men även goda exempel och framtidshopp. Hur påverkar omställning de mänskliga rättigheterna? Behövs nya regelverk, nya rättigheter? Har alla råd att ställa om? Vill alla ställa om? 

I norra Sverige genomgår värdstaden Skellefteå och flera andra kommuner just nu flera stora omställningar. Med nya industriprojekt och hög inflyttning, beräknas området bli en av Sveriges främsta tillväxtzoner under 2020-talet. Parallellt finns utmaningar kring hur kompetensförsörjningen ska säkerställas och bostadsbristen lösas. Hur skapas ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle där alla kan mötas, känna sig delaktiga och välkomna? Där nyinflyttade invånare känner sig trygga, inkluderade och får sina rättigheter tillgodosedda? Hur kan barn och ungas röster få ta mer plats och hur säkerställs barnets mänskliga rättigheter i omställningen?

– Rättigheter i omställningens tid är ett tema som kommer lyfta många dagsaktuella frågor, säger Malin Slätis, projektledare för MR-dagarna. Det kommer att handla om omställningar i det demokratiska systemet och hur det påverkar pressfrihet och civilsamhälle, omställningar som behövs göras för att bromsa klimatförändringarna, om effekterna av digitalisering och AI på mänskliga rättigheter och mycket mer.

Idag öppnar även programansökan för Mänskliga Rättighetsdagarna. Malin Slätis hoppas att många verksamheter tar tillfället i akt att skicka in programförslag för att synliggöra sina hjärtefrågor på forumet.

– MR-dagarnas program byggs av runt 100 olika organisationer, myndigheter och företag som tillsammans skapar ett brett och folkbildande program. Jag hoppas att vi får in många programförslag från olika typer av aktörer som är experter på sina frågor så att programmet lyfter många olika aspekter av rättigheter i omställningens tid.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS