Insändare

Insändare| I väntan på bättre tider

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning. Min mormor hade ett uttryck. Hon sa: ”Små barn trampar kjolen och stora barn trampar […]

No Picture
Kultur

#Kultur| Utställningar och tv-program

Runt om i Sverige finns det utställningar som handlar om resande och romer. Några är fasta installationer och andra är vandringsutställningar. Det har också börjat göras information om minoriteten romer, UR har t.ex.. gjort en […]

Debatt

Debatt| Nationella minoriteter och psykisk ohälsa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna i texten. Det pågår en strid om vår hälsa i Sverige. Striden pågår inombords hos många barn, unga och vuxna som lider av psykisk […]

Kultur

#Kultur| Lekplatsen

Lillemor Holmlund är en poet och pensionär som skriver poesi om vardagshändelser och berättelser om tomtar och oknytt. På lekplatsen Med en knuten näve stod hon där rak i ryggen Ögonen som brann under luggen […]

reportage

#Reportage| Romska rådet Borås

Robert Simonovic är samordnare och brobyggare för romsk inkludering i Borås stad sen den 10 april 2017. Han arbetar på Arbetslivsförvaltningen, integration och nationella minoriteter. Robert har lång erfarenhet och har varit aktiv romsk aktivist […]

No Picture
nyheter

#Nyheter| Minoritetslagstiftningen

I lagrådsremissen lämnade regeringen sitt förslag till ändringar i minoritetslagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk för att stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade […]

reportage

Reportage| Från missbruk till skogsbruk

Livets hårda skola, inte bara en status på facebook. Mikael Andersson är 45 år och kommer från Kalix men bor nu för tiden i Ludvika. Tredje februari 2018 har han varit drogfri i fem år. […]

ledare

DIKKO

DIKKO/Dik Manusch – Se Människan. Syftet med tidningen är att förmedla ett resande/romskt perspektiv i nyhetsvärlden och sprida kunskap om minoriteten romer. DIKKO kommer utifrån en idé som fem vänner fick i början av 2018. […]