Pandemin har pausat kommuners arbete med romsk inkludering

På hemsidan får Länsstyrelsen i Stockholm står det att arbetet med romsk inkludering har varit bristfälligt hos flera av landets kommuner. Anledningen är bland annat rådande pandemi och brist på ekonomiskt stöd. Samtidigt visar de fem utvecklingskommuner som de senaste åren arbetat särskilt aktivt med att främja romers rättigheter på positiv utveckling. Det framkommer i Länsstyrelsens redovisning av arbetet med romsk inkludering.

Länsstyrelsen Stockholm lämnar i dag, den 15 april, en redovisning inom regeringsuppdraget att samordna och följa upp insatser inom den nationella strategin för romsk inkludering, med det övergripande målet att ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en individ som inte är rom”.

I redovisningen framkommer att coronapandemin påverkat arbetet med strategin under 2020, både för Länsstyrelsen Stockholm och landets kommuner. Många aktiviteter har fått ställas in, skjutas på framtiden eller genomföras digitalt.

Redovisningen visar också att arbetet med romsk inkludering i de fem tidigare utvecklingskommunerna (Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala) numer omfattas av kommunernas ordinarie strukturer. Utvecklingskommunerna fick mellan åren 2016 och 2020 ett särskilt statsbidrag för att genomföra konkreta insatser för att främja romers rättigheter. Länsstyrelsen har tidigare konstaterat att dessa insatser – till exempel insatser för att bryta äldre romers isolering, synliggörande av romska boplatser och insatser för en mer inkluderande arbetsmarknad – har bidragit till att romers mångfacetterade kultur och historia blivit en naturlig del i det offentliga rummet.

Både tidigare utvecklingskommuner och andra kommuner som arbetar med strategin påtalar dock att statliga bidrag är nödvändiga för arbetet med romsk inkludering.

Regeringens strategi för romsk inkludering har pågått i nio år, elva år återstår till målet ska vara uppnått. Romska organisationer uttrycker en oro för att arbetet med strategin håller på att försvagas och tappa riktning.

Vi anser att regeringen behöver se över strategin för romsk inkludering. Det är av betydelse att hitta långsiktiga insatser för att säkerställa romers rättigheter, säger Pernilla Ek, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm.

Romsk inkludering – redovisning för 2020

Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter

Relaterad information

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS