Polsk dom farliga utvecklingen för historiebeskrivning

Forum för levande historia har i flera år pekat på den farliga utvecklingen i Polen, där regeringen genom lagstiftning hotar den fria historieskrivningen.

Den fällande domen mot två polska historiker är en varningsklocka. Detta händer här och nu, säger historiker och överintendent Ingrid Lomfors.

Tidigare i veckan fälldes två ledande historiker för förtal i polsk domstol, Barbara Engelking och Jan Grabowski. Målet var dock civilrättsligt och tillämpade inte den starkt kritiserade polska minneslagstiftningen som infördes år 2018.

Minneslagstiftningen gör det möjligt att kriminalisera och lagföra den eller de som hävdar att polacker medverkade till Förintelsen, eller på annat sätt samarbetade med de tyska nazisterna under andra världskriget.

Inte desto mindre är domen i det civila målet en påminnelse om just minneslagstiftningen. Att den finns. Och att den ger utrymme för att tillrättalägga landets historia, genom förbud och lagstiftning, trots klarlagda historiska fakta om vad som skedde i Polen under Förintelsen.

Det är mycket bra att ledande svenska historiker lyfter fram att domen hotar den akademiska friheten i Polen. Förutsättningarna för den historiska forskningen riskerar att ändras i grunden. Det behöver diskuteras, säger Ingrid Lomfors, historiker och överintendent på Forum för levande historia.

Både polska och svenska akademiker, samt judiska organisationer som Yad Vashem i Israel, har uttryckt oro över att rättegången undergräver forskningsfriheten.

År 2020 var Jan Grabowski inbjuden till Stockholm av Forum för levande historia. Han berättade då om aktuell forskning om Förintelsen och varför den ifrågasätts i Polen, avslutas pressmeddelandet.

Om Jan Grabowski
Den polsk-kanadensiske historikern Jan Grabowski har skrivit flera uppmärksammade böcker om hur Förintelsen drabbade judarna i Polen. Han har blivit starkt kritiserad av polska grupper i och utanför Polen. Läs mer om Grabowski 

Se seminariet med Grabrowski från den 28 januari 2020: Varför ifrågasätts ny forskning om Förintelsen? 

Artikel i DN från 2017-10-17: Ingrid Lomfors: Så förnekar Polens regering det mörka minnet av Förintelsen

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS