Projektbidrag nationella minoriteters kultur

Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Det här bidraget finns till för att stärka, utveckla och synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Webbinarium
Ta del av inspelning, frågor och svar, med mera, från webbinariet om projektbidraget

Grundläggande krav

Om du är en nationell minoritetsaktör, det vill säga en judisk, romsk, samisk, sverigefinsk eller tornedalsk/kvänsk/lantalaisisk aktör, kan du söka det här bidraget.
Regioner, kommuner, studieförbund och andra organisationer kan inte söka bidraget.
Du som söker ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel. 
Samiska aktörer som är registrerade i ett annat land kan också söka om de har verksamhet i Sverige.

Du kan få bidrag för tidsbegränsade projekt inom:

  • teater, dans, musik och annan scenkonst
  • litteratur, läsfrämjande och bibliotek
  • bildkonst, form och konsthantverk
  • museer och utställningar
  • andra kulturella områden

Projektet ska:

  • särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv
  • vara av nationell kulturpolitisk betydelse
  • ha annan finansiering.  Till exempel egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. Ideellt arbete räknas inte som annan finansiering.

Vid projektbidrag prioriterar Kulturrådet projekt som är gediget planerade och förankrade. Projektets samarbetspartners och medverkande ska vara tillfrågade om medverkan i projektet. Kulturrådet förbehåller sig rätten att fråga angivna samarbetspartners och medverkande om projektets genomförande.

Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd. Kulturrådet kommer i projektbidraget i första hand prioritera projekt som inte får verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Exempelvis kommer sökande som får verksamhetsbidrag för nationella minoriteters kulturverksamhet inte att prioriteras. Men om de söker bör de tydligt motivera hur projektet går utöver den ordinarie verksamheten.

Om du vill söka stöd för omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet ska du istället söka:
Verksamhetsbidraget för nationella minoriteters kultur

Om du vill söka bidrag för utgivning av nationella minoriteters litteratur ska du istället söka stödet till: 
planerad utgivning av litteratur eller litteraturstöd.

Om ditt projekt uppfyller kriterierna för något av våra bidrag inom respektive konstområde bör du i första hand söka det bidraget.

Bidrag till filmprojekt söker du hos Filminstitutet

Institutet för språk och folkminnen fördelar bidrag för att stärka kunskapen i de nationella minoritetsspråken. 

Om du är en enskild utövare och vill söka bidrag för enskilda utvecklingsprojekt, arbetsstipendier eller liknande finns Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS