Projektet Bokstart på jiddisch och romska

Wikipedia

Språkcentrum jiddisch och Språkcentrum romska arbetar med att ta fram ett kompletterande material till Kulturrådets material Bokstart.

Källa: isof.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Om Bokstart

Kulturrådet har ett regeringsuppdrag att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling. Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i barns närhet. Så här skriver Kulturrådet om Bokstart:

Bokstart stärker föräldrar i deras betydelsefulla roll för att tidigt stimulera barnets språk och kommunikation. […] En viktig grund är att arbetet utgår från familjens och barnets behov. Källa: Webbplatsen bokstart.seLänk till annan webbplats.

Bokstart på jiddisch och romska

Eftersom situationen för jiddisch och romska kan vara sådan att de vuxna i barnets närhet inte själva kan eller känner sig bekväma med att tala språken vill vi på språkcentrum stötta genom att ta fram ett material med information, tips och råd för att använda dessa språk med barnen utifrån de vuxnas egna förutsättningar. Det första steget är att komplettera Bokstart-materialet med avsnitt om att ta tillbaka ett minoritetsspråk till hemmet. En inspirationskälla är boken Bringing our languages homeLänk till annan webbplats. som nyligen gavs ut i en samisk/svensk version av Samiskt språkcentrumLänk till annan webbplats..

Språkmaterial på jiddisch och romska

Nästa steg är att sammanställa och ta fram språkmaterial på språken. Språkmaterialet kan vara barnsånger, ramsor och lekar. Sådant finns förstås redan, men det kan vara svårt som enskild att hitta och få tillgång till det. Språkmaterialet kan också vara ordlistor med viktiga ord och uttryck för vuxna som pratar med små barn. Materialet riktar sig hela tiden till de vuxna, för att de i sin tur ska kunna göra och säga det de vill och behöver i vardagen med sina små barn. Eftersom många av de vuxna kan känna sig osäkra på minoritetsspråket vill vi att allt språkmaterial också ska vara möjligt att lyssna på. En viktig inspirationskälla är de språkpaket/språkmaterial som tidigare tagits fram för samiskaLänk till annan webbplats., finskaLänk till annan webbplats. och meänkieliLänk till annan webbplats..

Projektfakta

Projektdeltagare

Samverkan
Projektet är knutet till Kulturrådets pågående satsning BokstartLänk till annan webbplats..

Pågår
2023–2024

Resultat/kunskapsförmedling
Komplettera Kulturrådets material Bokstart med information om att ta in minoritetsspråk i familjen samt med språkmaterial på jiddisch och romska.

Projektet Ungdomsgrupp romska

Ett projekt för att genom en särskild ungdomsgrupp lyfta fram ett ungt perspektiv på språkrevitalisering inom romska.

I projektet har det bildats en ungdomsgrupp som är knuten till Språkcentrum romska. Gruppen består av romska ungdomar mellan 17–23 år från olika delar av Sverige. Ungdomsgruppens syfte är att bidra med sitt perspektiv till språkrevitalisering och föreslå aktiviteter som är intressanta för barn och unga. Under projekttiden träffas gruppen två till tre gånger per termin.

Följ arbetet på Instagram

Språkcentrum romskas InstagramkontoLänk till annan webbplats. kan du följa ungdomsgruppens arbete, och se intervjuer med några av ungdomarna som deltar.

Projektfakta

Projektledare
Jenni Kay, språkfrämjare Språkcentrum romska

Pågår
2023–2024

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS