Skellefteå kommun funderar på att lämna tillbaka pengar för romsk inkludering

Foto Carina Wallin / DIKKO kollage

Skellefteå kommun polisanmälde en romska förening i Skellefteå, därefter föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att ett statsbidrag ska betalas tillbaka. 

Källa: norran.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Skellefteå kommunen fick 2022 och 2023 statsbidrag för två olika insatser gällande romsk inkludering. De båda bidragen skulle gå till inkluderande utbildning samt att stärka strukturer för romsk inkludering.

Den inkluderande utbildningen bedömer kommunen sig fortfarande kunna genomföra som planerat. Bidraget är på 970 000 kronor och målet med pengarna är att stärka romernas utbildningssituation och för att förutsättningar för anställning. Bland annat har en samhällsvägledare anställts, tanken med anställningen att personen ska vara en länk mellan kommunen och den romska minoriteten. Insatserna riktar sig både mot romer och medarbetare på förvaltningen.

Det andra bidraget, som kommunen tänker lämna tillbaka, är på 965 000 kronor. När ansökan togs fram gjordes det i samråd med företrädare för föreningen som idag är polisanmäld. Pengarna skulle ha gått till att bygga upp ett romskt informationscenter eller arrangera en större konferens. Men då det samarbete som krävs för genomförandet inte längre finns, har förutsättningarna förändrats, och pengarna lämnas tillbaka till länsstyrelsen i Stockholm, meddelar Skellefteå kommun.

Det slutgiltigt beslutet om bidraget tas i kommunstyrelsen.

Förening i Skellefteå misstänks för bidragsfusk


redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS