Språket| Svensk romani: 12 putchepan palla ROMANE manuscha

Malmö Ungdomscentral har i samarbete med Frantzwagner Sällskapet producerat broschyr och ljudbok med tema ”12 frågor och svar om romer” på svensk romani.

https://www.frantzwagner.org/

Malmö Ungdomscentral har år under 2013 producerat en utbildningsfilm med tema: 12 frågor och svar om romer. Filmen har används som utbildningsmaterial på olika skolor i Malmö och Skåne, men även utanför Skåne. 2014 producerades tillhörande broschyr på svenska och därefter översatt den på fem romska varieteter. Det finns både broschyrer och ljudböcker på fem romska varieteter: arli, bosnisk romani, lovari, kelderash och polsk romani.

Broschyren på svensk romani gjordes i samarbete med en resanderomsk organisation Frantzwagner Sällskapet.

En av landets främsta forskare i svensk romani Jon Pettersson är den som översatte och läste in broschyren till ljudboken som är på cirka 50 min. Inspelningen är den längsta samlade ljudupptagningen som finns på svensk romani. Malmö ungdomscentral är mycket glada över att de klarade av översättning och inläsning av broschyren även på svensk romani, den romani som svenska resande romer pratar, säger Mirsad Sahiti

Mirsad Sahiti är ordförande i Malmö Ungdomscentral och projektledare för utgivningen han säger att:

Vi är väldigt stolt och glad att vi lyckades med det. Projektet med översättningen började för 11 månader sen och avslutades med inspelningen av ljudbok nu i november. Malmö Ungdomscentral är extra glada för denna utgivning. Svensk romani är utrotningshotat och vi vill med vårt arbete bidra till att den revitaliseras och att flera ska börja prata språket igen. Samtidigt som vi är medvetna om att det finns lite skillnader i hur man skriver och uttalar ord på svensk romani men ändå hoppas att resande romer blir glada för detta.

Alla vi är medvetna att språket är en del av identiteten och genom att stärka språk, stärker vi vårt identitet. Tanken är att man går på vår hemsidan www.malmoungdomscentral.se och under rubriken Romska Språkcentralen hitta varietet du vi kolla på. Öppna broschyren och sätt på ljudboken. Då kan du både följa i skrift och lyssna på inläsningen. Vi önskar alla trevlig läsning och tackar Frantzwagner Sällskapet för samarbete och Region Skåne för stödet.

Jon Pettersson från Frantzwagner Sällskapet berättar om hur det var att arbeta med inspelningen

Det var kul att göra inspelningen. Att få tala romani i en sådan omfattning och om saker som man kanske inte normalt talar om på romani. Jag växlar annars mellan svenska och romani beroende på vad jag talar om och med vem jag talar. Ofta blir en halva av en mening svenska och den andra romani.

Varför tycker du att det är viktigt med digitala verktyg? 

Digitala media kräver inte att man måste ta sig till en plats för att kunna ta del av dem. Inte heller tar det någon fysisk plats. Det geniala är att man kan ha det med sig överallt och använda det när man själv vill och var man vill. Dessutom kan man sprida det kostnadsfritt och enkelt.

Många strävar efter att utveckla sitt ordförråd. Det behövs därför ljudupptagningar så att de som aldrig hört ett ord får en referens till hur ordet kan låta i tal. Alltså ord som man finner i ordlistor, avslutar Jon Pettersson.

”12 frågor och svar om romer”

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-Inger@dikko.nu