Statsbidrag för romsk inkludering

Kommuner kan nu söka statsbidrag om totalt 8 650 000 kronor för att förbättra romers inkludering i samhället. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering, för att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället.

Länsstyrelsen Stockholm har under sommaren och hösten haft samråd med romska organisationer i sitt arbete med att ta fram en föreskrift och ett ansökningsförfarande för statsbidraget samt informerat alla kommuner i landet om att utlysningen är öppen.

Sista ansökningsdatum är den 13 november. På webbplats kan du läsa mer om statsbidraget och vilken information som behöver finnas med i ansökan för att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS