Sverige är med när nationella institutioner för mänskliga rättigheter från hela världen samlas i Genève

Direktör Fredrik Malmberg på plats i Genève. Foto: Tobias Rahm.

Institutet för mänskliga rättigheter – Sveriges oberoende institution för mänskliga rättigheter – deltar idag för första gången vid årsmötet med Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) i Genève.

Mötet uppmärksammar att det är 30 år sedan Parisprinciperna antogs av FN:s generalförsamling och GANHRI-nätverket inrättades – ett nätverk som samlar nationella människorättsorganisationer (NHRI) från hela världen för erfarenhetsutbyte och dialog kring de nationella och globala kriser som utmanar de mänskliga rättigheterna. Deltagandet är en viktig milstolpe för Sveriges första oberoende institution för mänskliga rättigheter.

– Ett av institutets prioriterade mål är att genom internationellt samarbete främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna och därför är vår närvaro i detta sammanhang viktigt, säger Fredrik Malmberg, direktör för Institutet för mänskliga rättigheter.

Ett särskilt tema för konferensen är hur institutioner för mänskliga rättigheter kan bevaka och bidra till efterlevnaden av FN:s konvention om skydd mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

– I erfarenhetsutbytet mellan institutionerna beskrevs vikten av att alla länder kriminaliserar tortyr enligt definitionen i internationell rätt, något som Sverige inte infriar fullt ut idag enligt FN:s kommitté mot tortyr, säger Tobias Rahm, utredare vid institutet.

Fakta: Parisprinciperna
Parisprinciperna innehåller ett antal minimikrav som nationella institutioner för mänskliga rättigheter behöver uppfylla. Det mest grundläggande av dessa är kravet på oberoende från regeringen och andra aktörer. Oberoendet gäller såväl institutionens uppdrag och sammansättning som finansiering och arbetsmetoder. En nationell institution för mänskliga rättigheter ska ha ett brett uppdrag att, med utgångspunkt i den egna statens internationella åtaganden, främja säkerställandet av mänskliga rättigheter. En nationell mänskliga rättighetsinstitution ska också fritt kunna prioritera sina fokusområden, arbetsmetoder och former för samverkan.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS