#Nyheter| Kunskapsplattform på Västarvets hemsida

Duri drom

Det är ofta en lång väg mellan riksdagens bord och de 290 kommunerna i Sverige där vi alla bor. Det är väl något vi romer i landet märkt när det gäller vår status som nationell minoritet. I vår dagliga verksamhet i de olika kommuner vi bor, finns fortfarande efter 18 år mycket som inte blivit av när det gäller våra rättigheter i skolorna och i det som sedan 2010 kallats ”romsk inkludering”. Detta har föranlett staten att förstärka våra minoritetsrättigheter och våra minoritetsspråksrättigheter år 2010.

I Västra Götalandsregionen har man tänkt lite annorlunda än andra regioner de senaste åren. Genom Västarvet, som hanterar kulturarvsfrågor i regionen, har det i samarbete med en romsk arbetsgrupp fötts en idé om att vi borde skapa ett trappsteg i regionen där vi kan ta avstamp från minoritetslagstiftningen och ge hjälp åt regionens kommuner. Praktisk hjälp.

Nationella minoriteter i Västra Götaland

Från och med i år har vi därför en permanent kunskapsplattform på Västarvets hemsida där alla kan hämta information om de nationella minoriteterna. Vi har också skapat en utökad del när det gäller den nationella minoriteten romer, som är helt unik. Där finns hänvisningar till lagstiftningen, ett kalendarium där du kan följa romsk historia i Västergötland, och ett utbildningspaket för lärare och andra intresserade att ladda ner. I samarbete med utvecklingskommunen Borås och dess romska råd har vi skapat ett undervisningsprogram för skolan att använda. Det består av ett bildprogram med lärarhandledning och en fördjupad lärarhandledning där vi utgår från alla de romska gruppernas invandringshistoria i Sverige. Vi håller oss alltså till romsk historia i landet och behandlar inte romskt ursprung generellt inte heller romsk historia i Europa.

Detta program har nu testats en tid, bland annat i Borås i 7 skolor och 23 klasser för mer än 600
elever och lärare. Vi har också fått visa materialet och demonstrera dess användning för grundskolenämnden i staden och för alla rektorer. Det blev mycket uppskattat och brobyggarna i Borås fortsätter nu att besöka skolorna och introducera materialet så att alla lärare skall känna sig trygga i att använda det.

Sedan materialet gjorts tillgängligt på Västarvets  sida för nationella minoriteter här har intresset
varit stort i regionen och man har använt oss romer som ingått i arbetet som föreläsare för att få en introduktion.

Även utanför regionen har vårt arbete följts med intresse eftersom de övriga regionerna i landet
mest har jobbat med sina museer för att sprida kunskap om de nationella minoriteterna. Nu kan man kanske börja att se denna fråga ur ett nytt perspektiv.

Var så god att ”dikka” på materialet!

Nationella minoriteter i Västra Götaland

Om romers historia för lärare

Bennie Åkerfeldt
Resanderomsk författare

Bilden är lånad från Västarvet, Nationella minoriteter.