Så här motiverar Sanna Backeskog (s) att de lägger en motion om en Romsk sanningskommission

Vi på DIKKO kontaktade Sanna Backeskog Riksdagsledamot (S) för att höra hur de tänkte när de initierade motionen om att minoriteten romer behöver en Sanningskommission.

Text: Britt-Inger Hedström Lundqvist E-post: britt-inger@dikko.nu
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

– Vår ingång i en sanningskommission är att det huvudsakliga syftet är att genom att förstå lära, av och erkänna den antiziganism som sträcker sig ända från 1500-talet till idag, kunna vara framåtsyftande och ge förslag för förändring. Det finns flera rapporter, utredningar och en vitbok som visar att diskrimineringen av Romer har varit, men fortfarande är utbredd, menar Sanna Backeskog (S)

DIKKO har tidigare skrivit om att Vänsterpartiet lämnade in motion om sanningskommission svenska staten och romer och resande 2021. Och nu lämnar Socialdemokraterna in en motion om en sanningskommission för romer.

– I Länsstyrelsen Stockholms rapport från 2021 framkommer det att många unga romer är stolta över sin identitet men samtidigt lever en majoritet med erfarenheter av trakasserier och en oro för att bli dåligt behandlad. Många upplever att beskrivningar av romer sällan eller aldrig är positiva och känner en oro för att berätta om deras romska identitet för andra till exempel skolan, på jobbet, fritidsaktiviteter eller sociala medier. Det är också vanligt att känna sig otrygg med att få hjälp från skolan eller arbetsplatsen vid upplevelser av trakasserier. Helt uppenbart behöver mer göras, anser Sanna Backeskog (S)

I sin forskningsrapport skriver Jan Selling om den svenska kommissionen mot antiziganism 2014-2016. Där drar Jan Selling:

– en viktig slutsats, nämligen att romers ägarskap till en verklig sannings- och försoningsprocess förutsätter att det finns personer i staten med makt, som är engagerade, kunniga, och villiga att bli allierade i arbetet med att säkerställa ett meningsfullt deltagande för romer. Men det förutsätter också en noggrann planering av det romska civilsamhällets strukturer.

Sanna Backeskog (S) menar att:

– För att effektivt bekämpa antiziganism på ett grundligt sätt, anser vi inom Socialdemokraterna att det är nödvändigt att inrätta en sanningskommission om romer. En sådan kommission skulle inte bara granska hur staten historiskt har behandlat romer genom antiziganism, utan även genomföra en djupgående utredning om hur antiziganism påverkar romer i dagens samhälle. Dessutom bör staten ta ett ansvar och officiellt erkänna det lidande som romer har utsatts för.

– Antiziganism har haft en påverkan på romer under flera århundraden, och dess påverkan kvarstår än idag, konstaterar Sanna Backeskog (S).

Vilket är sant, en antiziganism som bara ökar just nu. Det man kan fundera på är om den regering, vi har idag, är tillräckligt ”engagerade, kunniga, och villiga att bli allierade i arbetet med att säkerställa ett meningsfullt deltagande för romer”, som Jan Selling menar är förutsättningen för ”romers ägarskap till en verklig sannings- och försoningsprocess”.

Det kommer bli intressant att följa den här processen.

redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS