Sveriges statsminister presenterade prioriteringar för att göra EU grönare, säkrare och friare

Statsminister Ulf Kristersson presenterade prioriteringarna för det svenska rådsordförandeskapet © European Union 2023

På tisdagsmorgonen debatterade Sveriges statsminister Ulf Kristersson det svenska rådsordförandeskapets prioriteringar med ledamöterna i Strasbourg.

Under sitt tal i kammaren sade Ulf Kristersson att Sveriges första prioritet som ordförande för rådet kommer att vara Europas säkerhet genom att fortsätta stödja det krigshärjade Ukraina och främja EU:s geopolitiska betydelse i en alltmer osäker värld. Han betonade dock att ”när vi skapar säkerhet måste vi också ta hänsyn till andra aspekter som ligger våra medborgare nära” och påpekade att EU måste samarbeta mer effektivt mot organiserad brottslighet och arbeta för en gemensam och konsekvent migrationspolitik.

Han fortsatte med att tala om EU:s avgörande roll i den gröna omställningen, dess kopplingar till Europas långsiktiga konkurrenskraft och att många företag vill dra nytta av övergången från en fossilberoende till en fossilfri ekonomi. Politikernas uppgift bör vara att tillhandahålla rätt ramar, sade han.

”Om de europeiska företagen ska kunna producera energi och tillverka framtidens batterier, elbilar och fossilfritt stål behöver de goda konkurrensvillkor”, underströk han.

Slutligen framhöll Ulf Kristersson att en annan svensk prioritering kommer att vara att upprätthålla EU:s gemensamma, grundläggande värden.

”Det är inte korruption och vänskapstjänster som Ukraina, Moldavien och andra kandidatländer strävar efter. (…) Liberal demokrati – kombinationen av folklig suveränitet och individuella rättigheter – är det som skiljer EU från andra internationella institutioner”, sade den svenske statsministern.

Kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič framhöll att EU måste fortsätta att vara enat och beslutsamt för att stödja Ukraina. Han framhöll också att de som i Ryssland är ansvariga för aggressionen och brotten i Ukraina måste ställas till svars.

Den gröna omställningen kommer också att vara ett viktigt område. Maroš Šefčovič sade att förra året fick EU dubbelt så mycket energi från förnybara energikällor än väntat, och EU bör försöka fördubbla den mängden i år igen. Europa måste stärka sin konkurrenskraft, främja EU:s investeringar inom ramen för RepowerEU och stödja sin industri för ren teknik – särskilt i en tid då länder som USA och Kina använder sig av subventioner som skadar den europeiska konkurrenskraften. Han välkomnade också det svenska ordförandeskapets fokus på migration och upprepade behovet av ett robust asyl- och migrationssystem.

Anföranden av de politiska grupperna

Ledarna för Europaparlamentets politiska grupper var eniga om de flesta av de prioriterade områden som det svenska rådsordförandeskapet fokuserar på, till exempel innovation, arbetstillfällen, migration, klimatförändringar och den inre marknaden, men lade fram olika förslag om hur man ska uppnå resultat på dessa områden. Vissa grupper betonade behovet av att motverka de senaste amerikanska industrisubventionerna genom att stärka EU:s konkurrenskraft, inklusive genom handelsavtal. Andra fokuserade mer på att bygga ett starkt socialt Europa för att skydda utsatta familjer och säkerställa den inre marknadens integritet samt på att skydda EU:s gränser och rädda utsatta migranter till havs.

Se hela debatten igen här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 009