Vad kan politiker om modersmålsundervisning?

foto pixabay

Tätt inpå nyår, när alla var upptagna med att vila upp sig inför 2023, kom det en nyhet om att regeringspartierna vill tillsätta en utredning om modersmålsundervisningens vara eller inte vara. Förhoppningen hos partierna verkar vara att modersmålsundervisningen ska upphöra helt. Den politiker som intervjuas i artiklar om den föreslagna utredning är Patrick Reslow (SD) som är kommittéordförande i utbildningsutskottet.

Sist modersmålsundervisningen utreddes var 2019. Det är en stor SOU som genomgående hänvisar till forskning och rapporter från statliga myndigheter som Skolverket. I den rapporten framgår att de ansvariga för utredningen ser positivt på att modersmålsundervisning finns. Det är också vad forskning om två- och flerspråkighet har sagt väldigt länge.

Döm då till min förvåning när Reslow påstår att det inte finns särskilt mycket forskning om modersmålsundervisning och att försvaret för densamme står på skakig grund. Det kan vara så att politiker inte har tid att förkovra sig i all forskning. Jag hinner inte heller med att hålla mig uppdaterad om allting. Men en statlig offentlig utredning, som dessutom kom ut 2019, det borde man väl ändå ha läst?

I samma statliga utredning finns det också flera sidor med källhänvisningar. Den som vill veta vad författarna till utredningen grundar sina resonemang på kan ju kanske ta ett halvår och gå igenom allt som finns där.

Som tur är har det inte varit helt tyst från majoritetssvenskt håll. Jag har sett att ledartexter och insändare publicerats sedan nyheten om utredningen publicerades och de är alla för att modersmålsundervisning ska vara kvar. Alltså kan man undra varför det är så viktigt att modersmålsundervisning ska utredas med syftet att det ska läggas ner.

Egentligen är det inte så förvånande att regeringspartierna är emot modersmålsundervisning. Det har på sina håll och kanter sedan 2010 kommit diverse uttalanden från främst Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater som misstänkliggör allt som har med modersmålsundervisning att göra. Trots att det årligen publiceras forskningsresultat i form av avhandlingar, monografier, bokkapitel i antologier eller artiklar i vetenskapliga tidskrifter är det som om inget av detta har existerat.

I en debattartikel i Expressen (17/1–23) hävdar återigen Patrick Reslow (SD) att modersmålsundervisningen borde upphöra. Visserligen hänvisar man till en rapport från Skolverket daterad 2008, men fortfarande lyser SOU:n från 2019 med sin frånvaro. Då är det frågan om hur mycket av resonemangen som är ideologi och vad som är baserat på vetenskap.

Sen kommer det ständiga trolleriet med siffror som så många gånger förr. Visst, modersmålsundervisningen kostade 2,4 miljarder läsåret 2020/2021. Låt oss säga att det gäller även för 2023. Sist jag tittade låg svenska statens budget på över 1 000 miljarder. Med de siffrorna är kostnaden för modersmålsundervisningen i hela Sverige en droppe i havet.

Och vad mer? Jo, 30% av Sveriges grundskolelever är berättigade till modersmålsundervisning. Det är såklart sant. Det är en stor andel elever som är berättigade till modersmålsundervisning, men det betyder inte att alla går till modersmålsundervisning. I den statliga utredningen från 2019 framgår att under läsåret 2017/18 var 283 000 elever berättigade modersmålsundervisning. Av dem deltog cirka 168 000 i sådan undervisning.

Notera även att de här siffrorna inte gör skillnad på de fem nationella minoritetsspråken och andra minoritetsspråk. En siffra som 30% innefattar alltså samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Även där vet vi att skillnaden i behörighet och faktiskt deltagande i modersmålsundervisningen är rätt stor.

Enligt Tidöavtalet ska man inte lägga ner modersmålsundervisning för de fem nationella minoriteterna. Varför ska man då ta med de elever som läser något av de nationella minoritetsspråken i sin argumentation? Det framstår som väldigt inkonsekvent.

Vad ska man då tro om politikers kunskaper kring modersmålsundervisning? Den verkar inte särskilt hög om jag får säga vad jag tycker. Som tur är finns det personer där ute som kan bidra till att politiker och beslutsfattare i största allmänhet kan hitta den forskning som de inte sett efter alla dessa år. Då kan de också förkovra sig och få en mer korrekt uppfattning. Svårare än så är det inte.

Men låt oss säga att politiker trots generösa tips från forskare, journalister och berörda föräldrar ignorerar forskning och tidigare statliga utredningar. Vad ska man göra då? Ja, då kan man inte säga annat än att politiker är ointresserade av att lära om och göra rätt. Bollen ligger här hos Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater som genom åren kommit med falska påståenden om modersmålsundervisningen.

Stellan Beckman
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS