​Sveriges första e-utbildning i samisk kulturförståelse för vårdpersonal

privat bild

I höst introduceras vårdpersonal för Sveriges första e-utbildning i samisk kulturförståelse. E-utbildningen har tagits fram av Kunskapsnätverket för samisk hälsa och ska öka kunskapen om samisk kultur och samers rättigheter i hälso- och sjukvården.

För att förstå samiska patienters perspektiv behöver vårdpersonal ha kunskap om samisk historia, kultur och den kollektiva erfarenheten av utsatthet, säger Laila Daerga, forskare och länskoordinator i Region Västerbotten för Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Min forskning visar att samer har ett lågt förtroende för vården, vilket säger oss att vården behöver öka sin kunskap, fortsätter hon.

E-utbildningen består av sex kapitel på vardera cirka 20 minuter. De teman som behandlas är:

  • urfolket samer och samers rätt
  • samisk historia
  • kultur och identitet
  • rasism och diskriminering
  • hälsa och sjukdom
  • kommunikation och vårdbesök

Det är vanligt att samer beskriver en trötthet över att så ofta behöva förklara sin kulturella bakgrund. Det gör det extra viktigt att hälso- och sjukvården blir en plats där denna kunskap redan finns, säger Laila Daerga.

E-utbildningen är framtagen för vårdpersonal i de regioner som ingår i Kunskapsnätverket för samisk hälsa; Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna. Men utbildningen är öppen för alla, oavsett arbetsplats. Den är dessutom kostnadsfri.

E-utbildning i samisk kulturförståelse 

Se en trailer om utbildningen

Vi förutsätter att många chefer inom region och kommun ska se den här e-utbildningen som en möjlighet att höja medarbetarnas kompetens om samisk kultur, säger Britt Sparrock som företräder Sametinget i Kunskapsnätverket för samisk hälsas styrgrupp.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ställer krav på alla regioner och kommuner att främja samisk kultur. Att öka personalens kulturkompetens är ett bra sätt att göra det på, avslutar hon.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som omfattar Region Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna. I styrgrupp och politisk referensgrupp ingår också Sametinget, Svenska samernas riksförbund, Sáminuorra, Same Ätnam, Riksorganisationen Samerna och Landsförbundet svenska samer, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu