140 000 unga utan jobb eller plugg, MUCF stöttar kommuner som jobbar med frågan

pixabay

Nu har höst och hösttermin dragit igång med jobb eller plugg för många. Men inte för alla. I Sverige finns 140 000 unga som varken arbetar eller studerar. En stor majoritet av dem har varit utan arbete eller studier under flera år.

Källa: mucf.se

Psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och sjukdom som medför nedsatt arbetsförmåga är några faktorer som påverkar risken för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Socioekonomisk utsatthet och bristfällig skolgång är andra. Samtidigt samverkar de här faktorerna många gånger och förstärker varandra. 

– Mår du dåligt så är risken stor att du inte klarar skolan, till exempel. Och omvänt – om du inte klarar skolan, ökar risken att må psykiskt dåligt, säger Jennie Bloom-Rudhe, enhetschef på MUCF.

72 procent av de unga är utan jobb eller plugg under flera år. Och ju längre tid en person är utanför arbetsmarknaden, desto svårare blir det att etablera sig. Ungefär en tredjedel av unga som varken arbetar eller studerar när de är 20 – 24 år är kvar i utanförskap efter nio år.*

Samhällskostnader i miljardklass

Utanförskapet har enorma kostnader. Det innebär stort lidande för den enskilda personen. Och det kostar samhället miljarder varje år. För en enskild kommun med en grupp på 30 ungdomar i utanförskap hamnar den på 160 miljoner under deras ungdomstid**. Det är inte en kostnad som är acceptabel. Men eftersom kostnaderna landar på olika aktörer, blir den sammanvägda kostnaden osynlig.

Olika aktörer behövs för att bryta utanförskap

Det är också olika aktörer som har ansvaret för de olika faktorer som påverkar utanförskap. Det är både lokala, regionala och nationella aktörer. Om man ska lyckas med att förebygga utanförskap, eller att bryta ett utanförskap på ett tidigt stadium, så krävs det att man samarbetar mellan dessa aktörer.

– Det kan vara ett komplext arbete att skapa ett arbetssätt eller en modell som fungerar för alla de parter som berörs. Men det går. Det går att bryta utanförskap och det går att förebygga. Och det arbetet är viktigt, för våra unga är viktiga. Vi behöver dem i samhället, säger Jennie Bloom-Rudhe.

Vi på MUCF stöttar gärna er i din kommun i de här frågorna. Här nedan hittar du länkar till olika stöd vi kan erbjuda. Du kan också hitta statistik över hur det ser ut i din kommun.
 

* Uppgifterna bygger på en uppföljning av unga som var utanför arbete eller studier under åren 2004 till 2017 i rapporten Ett långvarigt utanförskap.

** Utanförskap och unga – en socioekonomisk analys av värdet av främjande öppen fritidsverksamhet för unga, Eva Nilsson Lundmark & Ingvar Nilsson

Workshop om unga som varken arbetar eller studerar
Statistik om unga som varken arbetar eller studerar
Rapporten Ett långvarigt utanförskap
Rapporten Utanförskap & unga

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS