Building bridges between past and present, to enable a better future

Secretary General statement on European Roma Holocaust Memorial Day

In a statement to mark European Roma Holocaust Memorial Day, on 2 August 2021, Council of Europe Secretary General Marija Pejčinović Buric has highlighted the importance of remembering Roma Holocaust victims. She stressed that learning from the past would allow for a better future for Europe’s Roma and Travellers and highlighted Council of Europe education initiatives that teach Roma history and positive Roma contributions to European identity. The Day is a tribute to thousands of Roma men, women and children who were murdered in the Auschwitz-Birkenau extermination camp on the night of August 2, 1944. 

På svenska

Att bygga broar mellan förr och nu, för att möjliggöra en bättre framtid

Generalsekreterarens uttalande om den europeiska minnesdagen för romska förintelsen

I ett  uttalande för  att fira den europeiska minnesdagen för romska förintelsen, den 2 augusti 2021, har Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Buric betonat vikten av att minnas romska förintelsens offer. Hon betonade att lärande av det förflutna skulle möjliggöra en bättre framtid för Europas romer och resande och betonade Europarådets utbildningsinitiativ som lär ut romsk historia och positiva romska bidrag till europeisk identitet. Dagen är en hyllning till tusentals romska män, kvinnor och barn som mördades i utrotningslägret Auschwitz-Birkenau natten till den 2 augusti 1944. 


 Uttalande av Harry Rusz, ordförande för ministernas suppleanter  
 Uttalande av Georgina Laboda Roma Föredragande för Gemensamma ungdomsrådet (CMJ) 


 Statement by Harry Rusz, Chair of the Ministers’ Deputies 
 Statement by Georgina Laboda Roma Rapporteur for Joint Council on Youth (CMJ) 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu

Magasin DIKKO tar ställning för begreppet Förintelsen av romer


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS